bip - ikona
Unia Europejska - flaga

Wystawa „Pałac w Nawrze: architektura i ludzie” w Toruniu

Opublikowano 06 grudnia 2021

Dnia 12 październiku bieżącego roku przed budynkiem Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu odbyło się otwarcie wystawy plenerowej „Pałac w Nawrze: architektura i ludzie”, która została przygotowana przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu, a patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Piotra Całbeckiego. Wystawa ukazuje wybrane aspekty historii rodziny Kruszyńskich i Sczanieckich z Nawry, a także samego założenia, który stanowi szczególne miejsce na ziemi chełmińskiej. Celem wystawy jest przybliżenie kluczowych wydarzeń, postaci i obiektów związanych z tym wyjątkowym miejscem. Na otwarciu wystawy zebrali się m. in. przedstawiciele władz samorządowych, mieszkańcy regionu (m. in. Nawry, Torunia, Chełmży) oraz potomkowie osób związanych z pałacem, którzy przybyli na to wydarzenie z różnych części kraju.

Fot. Zdjęcia z otwarcia wystawy z dnia 12 października. Wystawę otworzył Zbigniew Sosnowski, Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz dr Marek Rubnikowicz, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu.

Na całość wystawy składa się dwanaście plansz. Każda z nich przedstawia oddzielny temat (np. historia pałacu, architektura parku, życie codzienne mieszkańców, praca rolna), lecz w ujęciu całościowym skupia się na „architekturze” i „ludziach”, czyli na tych aspektach które spowodowały, że Nawra była jednym z głównych ośrodków kulturotwórczych w regionie. Szczególną wartością wystawy są fotografie, które zostały udostępnione przez potomka rodziny Sczanieckich. Ukazują one różne oblicza samego założenia, jak również jego mieszkańców. Prezentowana wystawa to swego rodzaju zaproszenie do dalszych rozważań i dyskusji na temat ziemiaństwa w regionie.

Fot. Wybrane zdjęcia ukazujące życie codzienne rodziny Sczanieckich i zespół pałacowo-parkowy. Fotografie pochodzą z archiwum rodzinnego Sczanieckich.

Wystawa prezentowana będzie również w innych miejscach: Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy, Bibliotece Uniwersyteckiej UMK w Toruniu oraz w Nawrze. Informacja o tym znajdziecie na stronie Facebooka Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu.