O nas

Cele

W 2021 roku swoją działalność rozpoczęło Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu. Najważniejszym celem nowopowstałej instytucji jest badanie i upowszechnianie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu Pomorza i Kujaw oraz kreowanie mechanizmów wzmacniających lokalną tożsamość opartą na lokalnych wyróżnikach. Działania podejmowane przez Centrum mają służyć przede wszystkim wzmocnieniu więzi społecznych, zwiększeniu kulturowej świadomości oraz identyfikacji mieszkańców z regionem.

Zadaniem Centrum jest inspirowanie oraz wyznaczanie kierunków i programów działalności dla miejsc, obiektów, przestrzeni, mających istotne znaczenie dla zróżnicowanego dziedzictwa kulturowego regionu. Należy wymienić tu m.in. konieczność wyeksponowania wartości kulturowych Ciechocinka, a przede wszystkim znajdującego się tam unikatowego na skalę Europy ciągu tężniowo-warzelnianego, lecz także popularyzacja mniej znanych w odbiorze publicznym miejsc takich jak: zespół pałacowo-parkowy w Warszewicach, Park Kulturowy Wietrzychowice, piastowski zespół osadniczo-sakralny w Kałdusie czy miejsc związanych z osobą Fryderyka Chopina i jego rodziny.

W planach instytucji jest także stworzenie przestrzeni do dyskusji o roli i znaczeniu szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego, poprzez inicjowanie, organizowanie i koordynowanie projektów (seminaria, konferencje, wystawy). Będą one miały na celu poszerzenie wiedzy i świadomości społecznej na temat unikalnych wartości i znaczeniu dziedzictwa.

Rada programowa KPCD

W październiku 2021 roku powołano Radę Programową Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu. Pełni ona funkcję organu doradczego i ma na celu opiniowanie oraz wytyczanie szczegółowych kierunków działalność KPCD. W jej skład wchodzą:

1. Jacek Czarnecki: wójt Gminy Chełmża

2. Krzysztof Gorczyca: prawnik, potomek rodziny Sczanieckich

3. Jerzy Janczarski: dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

4. Wiesław Kaczmarek: dyrektor Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy

5. dr hab. Tomasz Łaszkiewicz, prof. IH PAN: nauczyciel akademicki, znawca tematyki ziemiaństwa Kujaw i Pomorza, przewodniczący

6. dr Krzysztof Nierzwicki: dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

7. Edyta Macieja Morzuch: dyrektorka Departamentu Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

8. prof. dr hab. Elżbieta Pilecka: nauczyciel akademicki, historyk sztuki, wiceprzewodnicząca

9. Adam Sczaniecki: potomek rodziny Sczanieckich

fot. Daniel Pach dla UMKWP

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.