bip - ikona
Unia Europejska - flaga

Fundusze Europejskie

Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby utworzenia Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Sczanieckich w Nawrze:

Informacje


Wzmocnienie potencjału endogenicznego regionu opartego na zasobach dziedzictwa kulturowego poprzez odbudowę oraz wyposażenie domu Heleny Grossówny w celu utworzenia miejsca popularyzacji wiedzy artystycznej i o artystach regionu.

Informacje