bip - ikona
Unia Europejska - flaga

Projekty

Przedstawiamy wykaz działań, które prowadzimy lub prowadziliśmy w ramach wieloetapowych projektów, w tym tych objętych dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych. Do tej pory pozyskiwaliśmy finansowanie m.in. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Promocji Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacji PZU, MCK w Bydgoszczy. W ramach projektów prowadzimy prace rewitalizacyjne, badawcze, edukacyjne, popularyzatorskie.