bip - ikona
Unia Europejska - flaga

Straty wojenne. Pałac w Nawrze i jego zbiory | Kontynuacja

W ramach programu "Badania polskich strat wojennych" w latach 2024-2025 kontynuujemy projekt „Badania strat wojennych kolekcji prywatnej – pałac w Nawrze“. Opracowujemy szczegółowy "inwentarz kolekcji nawrzańskiej", gromadzonej do 1939 r. i jej losy w trakcie i po wojnie. Wyniki badań zostaną przedstawione podczas konferencji dotyczącej wyzwań i szans badań proweniencyjnych w określaniu strat wojennych kolekcji prywatnych ziemiaństwa. Materiały z konferencji zostaną ujęte w formie publikacji naukowej.