bip - ikona
Unia Europejska - flaga

Dom Heleny Grossówny

Odbudowujemy zabytkowy dom, w którym wychowywała się słynna aktorka i tancerka Helena Grossówna. Postawiony w technologii muru pruskiego budynek pierwotnie znajdował się przy ul. PCK na Chełmińskim Przedmieściu, jak wiele tego typu podobnych obiektów. Zagrożony w pewnym momencie wyburzeniem, dzięki działaniom lokalnych społeczników został wpisany do rejestru zabytków. Zwrócił tym samym na siebie uwagę Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który podjął decyzję o przejęciu budynku i przeniesieniu go do nowej lokalizacji - przy ul. Wola Zamkowa na toruńskiej starówce, a zadanie to powierzył zespołowi KPCD w Toruniu.