bip - ikona
Unia Europejska - flaga

Wizyta Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego w siedzibie KPCD – 10 lutego 2022 r.

Opublikowano 12 lutego 2022

Z końcem roku 2021, Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu zamknęło pierwszy etap swojej działalności. Czas zatem na podsumowania, korekty i nakreślenie uszczegółowionych planów działania na kolejne miesiące. Jednym z pretekstów do odwiedzenia zespołu przez Marszałka Województwa jest, udostępniana dzisiaj, strona internetowa. Ma ona na celu prezentowanie nie tylko informacji o prowadzonej przez instytucję działalności, ale w przyszłości powinna również stać się miejscem inspiracji dla instytucji i osób związanych z popularyzacją dziedzictwa kulturowego. Treści umieszczone na stronie internetowej mają przyczynić się do aktywnego zaangażowania mieszkańców województwa w dbałość o lokalną historię, tradycję i kulturę.

Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP 

W pierwszym półroczu funkcjonowania, Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu prężnie działało nie tylko w zakresie zorganizowania swojej struktury i prezentowania na zewnątrz zróżnicowanych form działalności, ale, co ważne, zgodnie z przyjętymi harmonogramami rozpoczęło prace zmierzające do rewitalizacji założenia pałacowo-parkowego w Nawrze. Wyłoniono wykonawców i przeprowadzono inwentaryzację budowlaną, architektoniczną budynków łącznie z badaniami konserwatorskimi. Wykonano także inwentaryzację szaty roślinnej parku, ze szczegółową inwentaryzacją starodrzewu wraz z programem prac pielęgnacyjno-konserwatorskich dla zabytkowego parku. Przygotowano także stosowne dokumenty do ubiegania się o dofinansowania ze środków unijnych. Nieużytkowany od wielu lat zabytkowy zespół rezydencjonalny wymaga obecnie wykonania wielu zabiegów przypomniających jego mieszkańców i wspólną bogatą historię.

Zorganizowana przed siedzibą Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wystawa plenerowa pod tytułem „Pałac w Nawrze – architektura i ludzie” miała na celu przypomnienie znaczenia tego miejsca na mapie kulturowej ziemi chełmińskiej. Pomimo faktu priorytetowego traktowania działań związanych z przywróceniem nawrzańskiemu zespołowi dawnej świetności w ramach niewielkiego zespołu, udało się podjąć kilka niezmiernie ciekawych i jak się wydaje cennych inicjatyw z zakresu promowania i popularyzowania dziedzictwa kulturowego. Dla przykładu można wyróżnić cykl działań związanych z przywracaniem pamięci i znaczeniem ziemiaństwa. Trwają ostatnie przygotowania do przyszłotygodniowego seminarium pn. „Dawne i współczesne znaczenie ziemiaństwa w kreowaniu tożsamości kulturowej wśród lokalnej społeczności”. Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w tym wydarzeniu w formule zdalnej – 18 lutego br. Więcej informacji znajduje się w Aktualnościach strony. 

Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP 

W ramach aktywności merytorycznej podejmowane były, z inicjatywy samorządów lub podmiotów działających na rzecz ochrony dziedzictwa, działania wspierające i koordynujące realizacje programowe prowadzone bądź przygotowywane z zakresu ochrony zabytków. Zespół tężniowo-solankowy w Ciechocinku, wiejska rezydencja gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu, zespół pałacowy rodziny Zawiszów w Warszewicach, czy też kompleks megalitów w Wietrzychowicach, to tylko niektóre z miejsc zabytkowych, dla których doradztwem i wiedzą służyliśmy. Artykuły w czasopismach, udział w konferencjach oraz aktywna promocja dopełniają naszej aktywności w zakresie tego, co dla nas kluczowe: promowania dziedzictwa regionu i działania na rzecz jego ochrony.