bip - ikona
Unia Europejska - flaga

Projekt Arethusa

Opublikowano 21 lutego 2022

Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego przyjął w dniu 16 lutego br. propozycję projektową w ramach programu Interreg Europa Środkowa. Projekt z udziałem partnerów z Włoch, Słowenii, Chorwacji, Węgier, Czech, Słowacji i Polski, zostanie złożony w ramach I naboru wniosków. Przedsięwzięcie o akronimie Arethusa dotyczy opracowania strategii promocji rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich i peryferyjnych w zakresie wyzwań związanych z negatywnymi skutkami zmian klimatycznych. Strategia ta może wykorzystywać różne elementy, wynikające z interesów obszarów partnerskich, z których wszystkie wspierają dążenia Europy do wspólnej zielonej przyszłości, w tym m.in. inwestowanie w digitalizację i narzędzia cyfrowe dla turystyki. W ramach projektu Województwo Kujawsko-Pomorskie wraz z Kujawsko – Pomorskim Centrum Dziedzictwa zamierza zrealizować pilotaż dot. digitalizacji dziedzictwa grobowców megalitycznych na Kujawach, która pomoże opracować nowy produkt turystyczny i edukacyjny. Digitalizacja obejmować będzie zasoby archeologiczne w celu promocji dziedzictwa kulturowego i rozwinięcia wirtualnej turystyki – grodzisko w Kałdusie, grobowce megalityczne na Kujawach. Pilotaż polegać będzie również na opracowaniu modeli w technice 3D i stworzeniu wirtualnych spacerów. Wnioski w ramach programu Interreg Europa Środkowa można składać do środy 23 lutego br., a rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na koniec 2022r.

Kałdus, fot. Daniel Pach dla UMWKP; Wietrzychowice, fot. KPCD w Toruniu