bip - ikona
Unia Europejska - flaga

Seminarium naukowe na temat ziemiaństwa – relacja

Opublikowano 21 lutego 2022

W ostatni piątek w naszej siedzibie odbyło się seminarium naukowe „Dawne i współczesne znaczenie ziemiaństwa w kształtowaniu tożsamości kulturowej lokalnej społeczności”. W części I zwróciliśmy uwagę na rolę ziemiaństwa w procesie kształtowania tożsamości kulturowej wśród lokalnej społeczności na Pomorzu i Kujawach na przełomie XIX i XX wieku. Zaproszeni prelegenci to historycy oraz antropolodzy kulturowi zajmujący się ziemiaństwem, procesami tożsamościowymi, relacjami między dworem/pałacem a plebanią i wsią oraz badaniami poszczególnych rodów ziemiańskich z obszaru Pomorza i Kujaw. W II części przyjrzeliśmy się wybranym aspektom związanym z ziemiaństwem w kolekcji i edukacji muzealnej. Uczestnikami tej części byli pracownicy muzeów ziemiaństwa w Polsce. Referat wprowadzający przybliżył przeglądowo instytucje muzealne, zajmujące się dziejami ziemiaństwa w Polsce. Następnie, zaproszeni goście (pracownicy instytucji muzealnych) przedstawili krótko działalność swoich instytucji, a w kolejnym etapie, w ramach dyskusji prowadzonej przez moderatora, wspólnie podjęli refleksję nad następującymi zagadnieniami: Jak tworzyć narrację muzealną w pałacu/dworku? Jakie wyzwania i zagrożenia pojawiają się przy tworzeniu ekspozycji muzealnych dot. ziemiaństwa? Jak opowiadać o dziejach ziemiaństwa unikając mitologizacji i instrumentalizacji historii? Dla kogo i dlaczego powstają muzea ziemiaństwa? Jaki wpływ społeczny, kulturowy i ekonomiczny mają muzea na lokalną społeczność? Tematem ostatniej, III części była dyskusja nad współczesną rolą organizacji i przedstawicieli rodów ziemiańskich w przywracaniu tożsamości historycznych miejsc i kształtowaniu tożsamości lokalnej społeczności. Poruszone zostały takie zagadnienia, jak: formy i sposoby przywracania tożsamości historycznych miejsc; formy współpracy organizacji i potomków rodów ziemiańskich z lokalną społecznością miejsc, w których znajdują się dwory/pałace; formy popularyzacji wiedzy na temat ziemiaństwa oraz współczesna rola muzeów ziemiaństwa w ocenie organizacji i potomków ziemiańskich. Nie zabrakło pytań, dyskusji i ciekawych wniosków na temat przekazywania pamięci o przodkach. Z podsumowaniem seminarium będzie można zapoznać się już wkrótce w przygotowywanej publikacji. Wszystkim prelegentom oraz uczestnikom transmisji online i w miejscu wydarzenia dziękujemy za udział i zachęcamy do śledzenia naszych kolejnych działań!  Zobaczcie zdjęcia i program z wydarzenia:

Fot. KPCD