bip - ikona
Unia Europejska - flaga

Badania strat wojennych w Nawrze

Opublikowano 23 lutego 2022

Informujemy, że Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa zostało zakwalifikowane do przyznania dotacji przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Badanie polskich strat wojennych”. Nasza instytucja zajmie się działaniami w obrębie projektu „Badania strat wojennych kolekcji prywatnej – pałac w Nawrze”.

Celem zadania jest kompleksowe badanie proweniencyjne zbiorów kolekcji prywatnej rodziny Sczanieckich, właścicieli pałacu w Nawrze i strat wojennych, które zostały poniesione w trakcie II wojny światowej. W 1940 r. pałac został przejęty przez hitlerowców. Zbiory kolekcji, w tym numizmatyka, artefakty archeologiczne i księgozbiór biblioteki zostały wywiezione lub zniszczone, pałac przebudowany, a właścicieli wysiedlono. W ramach kwerend archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych zostanie sporządzony stan kolekcji prywatnej pałacu w Nawrze sprzed 1940 r., a także zostanie opracowany stan zniszczeń i zachowanych obiektów. Zidentyfikowane obiekty zostaną opracowane, ukazując pochodzenie, losy przedwojenne i powojenne. Zadanie zakończy konferencja naukowa, wystawa i publikacja, w której przedstawione zostaną rezultaty badań uzyskane w czasie realizacji zadania.

Projekt będzie realizowany do 2023 r.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Badanie polskich strat wojennych”.

Informacja o dotacji znajduje się na stronie WWW Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:Pałac w Nawrze, zdjęcie archiwalne