bip - ikona
Unia Europejska - flaga

Wystawa w Grzywnie

Opublikowano 19 maja 2022

Nasza wystawa „Pałac w Nawrze: architektura i ludzie” chwilowo zacumowała w Galerii Stara Szopa w Grzywnie nieopodal Chełmży.  Każda z eksponowanych plansz przedstawia oddzielny temat (np. historia pałacu, architektura parku, życie codzienne mieszkańców, praca rolna), lecz w ujęciu całościowym skupia się na „architekturze” i „ludziach”, czyli na tych aspektach które spowodowały, że Nawra była jednym z głównych ośrodków kulturotwórczych w regionie. Szczególną wartością wystawy są fotografie, które zostały udostępnione przez potomka rodziny Sczanieckich. Ukazują one różne oblicza samego założenia, jak również jego mieszkańców. Prezentowana wystawa to swego rodzaju zaproszenie do dalszych rozważań i dyskusji na temat ziemiaństwa w regionie. Ekspozycja w Grzywnie dostępna jest do 27 maja. Zapraszamy!

Fot. Filia Biblioteki Samorządowej w Grzywnie / Facebook