bip - ikona
Unia Europejska - flaga

Pejzaże kulturowe: powiat lipnowski IV

Chodźmy na dwór!

Na terenie powiatu lipnowskiego możemy odnaleźć blisko 30 pałaców i dworów. Pełnią one obecnie różne funkcje, zróżnicowany jest także stan ich zachowania. Przed laty spełniały jednak dużo ważniejszą, reprezentacyjną rolę, a ich właściciele należeli do elity społecznej i gospodarczej regionu. Z tego też powodu niektórym z tych obiektów oraz ich bardziej znanym właścicielom warto poświęcić choćby kilka ogólnych uwag.
Oszlifowany diament
Na szczególne wyróżnienie zasługuje z pewnością okazały pałac Zboińskich w Kikole. Pochodzi on z ok. 1790 r., odbudowany został już jednak po II wojnie światowej. Na tle innych rezydencji w regionie wyróżnia się doskonałym stanem zachowania, co jest zasługą obecnego właściciela Romana Karkosika, jednego z najbogatszych Polaków. Przyglądając się dziejom pałacu i jego właścicielom, szczególną uwagę przykuwać może jeden bardzo ważny fakt. W Kikole przebywał bowiem w 1827 r. u Karola Zboińskiego i z pewnością grał w tamtejszej Sali Rycerskiej Fryderyk Chopin, o czym sam informował w liście pisanym do rodziny. Po Zboińskich właścicielami pałacu byli jeszcze Piwniccy, a na pocz. XX w. zamieszkał tam Władysław Nałęcz, który prowadził w swoim majątku hodowlę koni krwi szlachetnej. Hodowla tych zwierząt, o czym także za chwilę, była, jak się okazuje zajęciem, którym parało się wielu właścicieli ziemskich na omawianym terenie. Pałac w Kikole, fot. KPCD
w drodze do dobrzynia
Choćby w tym kontekście warci odnotowania są przynajmniej niektórzy spośród właścicieli dworów w Dyblinie i Płomianach. Jan Pruski herbu Leliwa był działaczem społecznym na ziemi dobrzyńskiej, ale przede wszystkim właśnie znanym w Królestwie Polskim hodowcą koni. Zasłużony dla rozwoju tych majątków był też jego syn Karol, który wybudował w Dyblinie między innymi młyn i mleczarnię, a także rozpoczął proces elektryfikacji. Z tego między innymi powodu przed I wojną światową dobra do niego należące uchodziły za jedne z najlepiej zarządzanych w kraju. W okresie międzywojennym z sukcesami hodowlą koni zajmował się też Tadeusz Pruski, jeden z synów Karola, który wziął po wybuchu II wojny światowej udział w kampanii wrześniowej i walczył nad Bzurą i Osą. Po okresie niewoli i pobytach w obozach jenieckich wrócił do kraju w 1947 r., jednak majątku nie zdołał już odzyskać. Dwór w Dyblinie, Dwór w Płomianach, fot. KPCD
Browar Głodowo
Do dobrze zarządzanych majątków ziemskich na omawianym terenie zaliczyć wypada niewątpliwie również ten w Głodowie. Należał on do rodziny Pląskowskich, a jeden z ich przedstawicieli Karol, był osobą gruntownie wykształconą w Niemczech i Francji. To on w 1881 r. rozpoczął budowę eklektycznego dworu, a także otworzył cegielnię i rozbudował browar, będący pierwszym parowym browarem w Królestwie Kongresowym. Do swoich obowiązków podchodził do tego stopnia profesjonalnie, że chcąc być jak najlepiej przygotowanym do tej działalności, przez pewien okres pracował w browarze w Tęczynie, a także wyjeżdżał do browarów w Bawarii, Czechach i Anglii. W głodowskim dworze znajdowała się poza tym okazała biblioteka oraz kolekcja portretów. Współcześnie dwór jest odrestaurowany i znajduje się w prywatnych rękach. Pałac w Głodowie, fot. Andrzej M. / polskiezabytki.pl
Domy bibliofilów
Wyjątkowo bogatą historią i wybitnymi przedstawicielami może poszczycić się Karnkowo. Stąd pochodziło wielu przedstawicieli elity urzędniczej Rzeczypospolitej, zarówno tej świeckiej jak i duchownej, by wspomnieć tylko o prymasie Stanisławie Karnkowskim, czy Janie Karnkowskim, biskupie przemyskim i włocławskim. Klasycystyczny dwór w Karnkowie, którego stan techniczny pozostawia niestety wiele do życzenia, zbudowany został w XIX wieku przez Franciszka Karnkowskiego, będącego wówczas jednym z najbogatszych szlachciców w ziemi dobrzyńskiej. Wspomnienia godny jest też jego spadkobierca, syn Konstanty, który był archeologiem i miłośnikiem książek i który w 1848 r. został przez władze carskie oskarżony o czytanie „zakazanych książek”. Dwór w Karnkowie, fot. KPCD Z książkami blisko związany był także Gustaw Zieliński, postać wybitna, uczestnik Powstania Listopadowego, zesłaniec na Sybir, poeta doby romantyzmu, który w należącym do niego dworku w Wiosce zbudował pokaźną bibliotekę, zwaną Belwederem Skępskim. W zachowanym do dziś i odbudowanym budynku oficyny w Wiosce urządzono w ostatnich latach przedszkole. Dawna oficyna to obecnie niewielki fragment kompleksu w Wiosce, fot. KPCD
zanikająca historia
Wspomnieć wypada też o nieistniejącym już dworze w Woli, miejscowości będącej niegdyś gniazdem znanego w średniowieczu rodu Ogończyków. Miejscowa rezydencja wybudowana została w I ćw. XIX w. i miała na przestrzeni lat kilku właścicieli. Przypomnieć należy przynajmniej jednego z nich, Tadeusza Sułowskiego, a to z tego choćby powodu, że w lipcu 1928 r. gościć miał tu ówczesnego prezydenta Ignacego Mościckiego. Przyjazd ważnego gościa, w tym przypadku cara Rosji Mikołaja II, który miał przybyć do okolicznych lasów na polowanie, miał zaś być powodem dokończenia ok. 1900 r. przez hrabiego Tadeusza Miączyńskiego budowy pałacu w Wielgiem. Uwagę należy zwrócić też na inne znajomości niektórych z posiadaczy ziemskich. Tu dobrym przykładem wydaje się być hrabia Jerzy Aleksandrowicz, właściciel dworu Okrągła (część wsi Rachcin), który znał się np. doskonale z Wiaczesławem Mołotowem (tym od niesławnego paktu Ribbentrop-Mołotow), którego poznał podczas studiów prawniczych w Petersburgu. Ruiny pałacu w Wielgiem, fot. polskaniezwykla.pl, dwór w Rachcinie, fot. Andrzej M. / polskiezabytki.pl Ze względu na najnowsze dzieje Polski warto też wyróżnić dwór w Chalinie, który zamieniony po II wojnie światowej na szkołę, był miejscem nauki w latach 50. XX w. późniejszego przywódcy opozycji demokratycznej, noblisty i prezydenta Polski Lecha Wałęsy. Budynek ten znajduje się obecnie niestety w stanie ruiny. Podobny los spotkał budynek pałacu w Wielgiem i dworu w Olesznie, w których po wojnie również urządzono placówki oświatowe, obecnie jednak budynki są bardzo zniszczony. W złym stanie technicznym pozostaje również budynek pochodzącego z poł. XIX w. dworu w Leniach Wielkich, opuszczony i niszczejący jest także dwór w Suminie. Tylko tyle zostało z dworu w Chalinie, fot. Andrzej M. / polskiezabytki.pl
Mieszkania i instytucje
Cześć z dworów i pałaców przekształcona jest obecnie na mieszkania (Okrągła, Bachorzewo, Kamień Kmiecy), w innych swoje siedziby mają szkoły i przedszkola (m.in. Czarne, Dyblin, Krojczyn, Wioska, Zaduszniki). Przez wiele lat po wojnie na szkołę zamieniony był też budynek dworu w Trutowie, obecnie pełniący jednak funkcje mieszkalne. W dobrym stanie technicznym znajduje się obecnie też dwór w Jastrzębiu, częściowo przekształcony na cele mieszkalne, a w części mieszczący Gminną Bibliotekę. Dwór w Nowej Wsi w gminie Wielgie został z kolei zaadoptowany na potrzeby Domu Pomocy Społecznej. On oraz leżący w gminie Dobrzyń nad Wisłą dwór w Bachorzewie, to poza tym nieliczne przykłady rezydencji drewnianych. Dobrze utrzymane pałace w Czarnem i Zadusznikach, fot. KPCD Powyższy, oczywiście subiektywny przegląd pałaców i dworów obecnego powiatu lipnowskiego niech będzie dopiero wstępem i zachętą do pogłębienia wiedzy na temat tych rezydencji i ich właścicieli, a zamieszczona poniżej mapa niech posłuży za szlak, którym warto podążyć w poszukiwaniu śladów historii swojej małej ojczyzny. Więcej zobacz też m.in. w:
  • Gałkowski P., Ziemianie i ich własność w ziemi dobrzyńskiej w latach 1918-1947, Rypin 1999.
  • Gruszczyńska Marianna, Stan badań nad dziejami rezydencji dworskich na Kujawach wschodnich i ziemi dobrzyńskiej (stan obecny i perspektywy), [w:] Ochrona dziedzictwa kulturowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Doświadczenie, stan obecny, perspektywy, pod red. Sławomira Łanieckiego, Bydgoszcz 2014, s. 86-100.
  • Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 11, Województwo bydgoskie, pod red. T. Chrzanowskiego, M. Korneckiego, z. 9, Powiat lipnowski, inw. R. Brykowski, I. Galicka, H. Sygietyńska, Warszawa 1969.
  • Krajewski Mirosław, Nowy słownik biograficzny ziemi dobrzyńskiej, t. I-II, Rypin 2014.
  • Krajewski Mirosław, Mietz Andrzej, Zabytki ziemi dobrzyńskiej. Przewodnik bibliograficzny, Włocławek 1996.
  • Materiały do dziejów rezydencji w Polsce. Ziemia dobrzyńska, t. 2, cz. 1, pod red. Stanisława Kunikowskiego, Włocławek, 2002.
Lipnowski szlak dworów i pałaców
1. Trutowo 2. Kikół 3. Sumin 4. Jastrzębie 5. Karnkowo 6. Wioska 7. Głodowo 8.Czarne 9. Kamień Kmiecy 10. Chalin 11. Lenie Wielkie 12. Płomiany 13. Bachorzewo 14. Dyblin 15. Krojczyn 16. Oleszno 17. Wielgie 18. Nowa Wieś 19. Zaduszniki 20. Rachcin (Okrągła) Sprawdź inne ciekawostki z powiatu lipnowskiego: