bip - ikona
Unia Europejska - flaga

Konkurs literacki „Tam, gdzie historia nie sięga”

Opublikowano 13 lipca 2022

Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu ma przyjemność zaprosić mieszkańców regionu do udziału w konkursie pt.:

Tam gdzie historia nie sięga. Mity, legendy i podania z zabytkami w tle

!!! Przedłużamy termin przyjmowania prac do 21 sierpnia !!!

Konkurs ma charakter literacki i stawia sobie za cel zainicjowanie działań zmierzających do poznania okolicy i lokalnego dziedzictwa przez mieszkańców regionu. Tematem prac, przygotowanych w formie opowiadań, esejów, bądź innych form literackich powinny być miejscowe legendy, podania, przekazy i opowieści w których główny podmiot lub tło stanowią obiekty zabytkowe. Wykonane prace mogą prezentować historię związane z takimi obiektami jak: ruiny dworów, pozostałościami zamków, grodziskami, kościołami, pałacami czy innymi miejscami o dużym znaczeniu historycznym.

            Do udziału w konkursie zachęcamy dzieci i młodzież szkół podstawowych (klas 4-8), szkół średnich (liceów i techników), oraz osoby dorosłe. Komisja konkursowa będzie rozpatrywać i oceniać nadesłane prace w oparciu o powyższy podział – ze względu na wiek uczestników.

            Osoby chcące wziąć udział w konkursie zobowiązane są do wypełnienia formularza zgłoszeniowego oraz przygotowania pracy konkursowej. Zgłaszana praca konkursowa nie powinna przekraczać 5 stron maszynopisu: font Times New Roman, wielkość 12 pkt, interlinia 1,5, marginesy standardowe.

            Termin nadsyłania prac konkursowych mija dnia 21 SIERPNIA 2022 r.  Formularz zgłoszeniowy oraz pracę konkursową w formacie .pdf należy przesłać na adres mailowy biuro@kpcd.com.pl. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną dnia 26 sierpnia 2022 r.

            Szczegółowy regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym do pobrania dostępny jest poniżej. W przypadku jakichkolwiek pytań  prosimy o kontakt z koordynatorem konkursu Patrykiem Banasiakiem:

e-mail: pbanasiak@kpcd.com.pl

Zachęcamy do udziału w konkursie
Zespół KPCD w Toruniu

Pliki do pobrania:

Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz „Zapisz link jako…”: