bip - ikona
Unia Europejska - flaga

Badania strat wojennych kolekcji prywatnej – pałac w Nawrze

Opublikowano 14 lipca 2022

Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu realizuje zadanie

„Badania strat wojennych kolekcji prywatnej – pałac w Nawrze”

w ramach Programu Rządowego „Badania polskich strat wojennych”

ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji i Kultury.

Celem zadania jest kompleksowe badanie proweniencyjne zbiorów kolekcji prywatnej rodziny Sczanieckich, właścicieli pałacu w Nawrze i strat wojennych, które zostały poniesione w trakcie II wojny światowej. W 1940 r. pałac został przejęty przez hitlerowców. W ramach kwerend archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych zostanie sporządzony stan kolekcji prywatnej pałacu w Nawrze sprzed 1940 r., a także zostanie opracowany stan zniszczeń i zachowanych obiektów. Zidentyfikowane obiekty zostaną opracowane, ukazując pochodzenie, losy przedwojenne i powojenne. Zadanie zakończy konferencja naukowa, wystawa i publikacja, w której przedstawione zostaną rezultaty badań uzyskane w czasie realizacji zadania.

Projekt będzie realizowany do 2023 r.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu docelowego, w ramach Programu „Badania polskich strat wojennych”.