bip - ikona
Unia Europejska - flaga

Z odwiedzinami u archeologów w Osiu i Brzezinach

Opublikowano 28 lipca 2022

fot. KPCD Lato to czas intensywnych prac terenowych. Wzmożoną aktywność wykazują również archeolodzy z regionu, którzy dzięki realizowanym wykopaliskom odkrywają kolejne zagadki przeszłości. Dnia 28 sierpnia 2022 r. odwiedziliśmy Wdecki Park Krajobrazowy. Wizyta obejmowała dwa stanowiska: wielokulturowe stanowisko w Osiu oraz cmentarzysko kurhanowe w Brzezinach. Prace badawcze na tych stanowiskach realizowane są we współpracy przez Wdecki Park Krajobrazowy oraz Instytut Archeologii UMK w Toruniu w ramach praktyk studenckich. W trakcie spotkania zapoznaliśmy się ze wstępnymi wynikami badań wykopaliskowych oraz z perspektywami dalszych działań naukowych. Rozmawialiśmy również o sposobach popularyzacji tego miejsca. fot. KPCD