bip - ikona
Unia Europejska - flaga

Festyn Archeologiczny w Biskupinie

Opublikowano 21 września 2022

Niewiele jest w naszym województwie, jak również w kraju, miejsc, które pozwalają „przemknąć” przez dzieje i poznać historię w pigułce. Jednym z takich miejsc jest Rezerwat i Muzeum Archeologiczne w Biskupinie. Od kilkudziesięciu lat w ramach cyklicznego Festynu Archeologicznego, instytucja ta pozwala przenieść się na kilka dni w przeszłość. Tegoroczna XXVII edycja odbywała się w dniach 14-18 września. Na ten czas teren rezerwatu stał się dla rekonstruktorów i pracowników muzeum sceną, na której starali się przybliżyć różne epoki historyczne. Zaprezentowano znaczenie przyrody w wierzeniach, kulcie i sztuce różnych społeczności na przestrzeni stuleci. Na gości przybywających do rezerwatu, poza rekonstrukcją osady pierwszych rolników, wczesnośredniowieczną wioską piastowską, łużycką osadą obronną czekał również pawilon muzealny. Obiekty te stanowiły scenerię dla wielu wydarzeń o charakterze popularno-naukowym i inscenizacyjnym. Miłośnicy pokazów batalistycznych śledzili walki wojów wczesnośredniowiecznych oraz mogli wziąć udział w szkoleniu z musztry legionistów rzymskich. Dla wszystkich chcących wcielić się w rolę rzemieślników zostały przygotowane liczne warsztaty (m.in. garncarskie, wyrobu tkanin czy obróbki metali), a dla młodych adeptów archeologii zorganizowano specjalne stoisko z możliwością odbycia wykopalisk i opowiadające o archeologii podwodnej. Na festynowej scenie odbywały się tematyczne pogadanki oraz koncerty muzyki dawnej. Wzdłuż alejek biegnących przez rezerwat rozstawiono liczne stoiska prezentujące różne aspekty życia codziennego w dawnych wiekach, m.in. rzemiosło, kuchnię czy zainscenizowane obozowiska. Wizyta w Rezerwacie Archeologicznym w Biskupinie jest zawsze żywą lekcją historii, zaś wizyta podczas festynu jest świetną okazją, żeby swoją wiedzę zgłębić i skonfrontować ze specjalistami w konkretnych dziedzinach. Malownicze położenie rezerwatu oraz bujna przyroda, będąca częścią biskupińskiej opowieści, pozwalają wypocząć i lepiej zrozumieć jej znaczenie dla różnych społeczności sprzed stuleci. fot. KPCD