bip - ikona
Unia Europejska - flaga

40-lecie działalności Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

Opublikowano 22 października 2022

W minionym tygodniu Toruń stał się, na trzy dni, tymczasową stolicą konserwatorów zabytków, a to za sprawą jubileuszu 40-lecia działalności Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. W ramach uroczystości, 19 października w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego, odbyła się sesja jubileuszowa. W jej trakcie zaprezentowano historię Stowarzyszenia, wspominając nieżyjących już jego członków, nadano także godności członkom honorowym. Następnie dr Katarzyna Pałubska – Dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego wręczyła członkom Stowarzyszenia medale i odznaki państwowe. Wręczono również Złote Odznaki Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków,  a także nagrody w konkursach, które Zarząd Główny zorganizował. Nie zabrakło życzeń na dalsze lata działalności, wygłosili je Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Sławomir Kopyść i Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski. Sesję, akcentem muzycznym, zamknęli uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych im. K. Szymanowskiego w Toruniu, dając mini recital na skrzypce i dwie gitary. Następnym punktem programu jubileuszowego była uroczystość nadania nazwy skwerowi, znajdującemu się w zachodniej części Stawu Komtura. Uchwałą Rady Miasta Torunia z dnia 15 września 2022 r. podjęto decyzję o tej formie upamiętnienia prof. Bohdana Rymaszewskiego wieloletniego Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu. W symbolicznym odsłonięciu tablicy wzięli udział uczestnicy Zjazdu, Wicemarszałek Województwa Sławomir Kopyść, Przewodniczący Rady Miasta Torunia prof. Marcin Czyżniewski, Przewodniczący Komisji Kultury Turystyki i Promocji Piotr Lenkiewicz, Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski, Prezes SKZ prof. Andrzej Kadłuczka, Sekretarz Generalny SKZ Jacek Rulewicz i przede wszystkim rodzina prof. Rymaszewskiego – żona Maria, syn Mikołaj z córką i maleńką Gają – prawnuczką profesora. W godzinach popołudniowych w gościnnych progach Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego odbyły się obrady XX Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego. W trakcie posiedzenia przyjęto sprawozdania z działalności naczelnych władz SKZ, ustępującym władzom udzielono absolutorium, dokonano również wyboru nowych władz i wyznaczono kierunki działalności na najbliższe lata. Nowym Prezesem Stowarzyszenia został pan Jacek Rulewicz, wiceprezesem wybrano Dyrektora KPCD w Toruniu dr Marka Rubnikowicza. Dzień później, 20 października, w Pałacu Dąmbskich – siedzibie Teatru Muzycznego w Toruniu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn.: „Wyjątkowe badania, odkrycia i realizacje konserwatorskie ostatnich lat”. Przeszło 120 uczestników wysłuchało szeregu wykładów. Poruszono zagadnienia o charakterze doktrynalnym, ale również przedstawiono doświadczenia naukowe i praktyczne z codziennej pracy konserwatorów. W przerwach można się było zapoznać z rozwiązaniami jakie stosują na co dzień członkowie wspierający SKZ: Rector Polska Sp. z o.o., KEIM FARBY MINERALNE SP. Z O.O., Heritage Roof Tiles Sp. z o.o. Tego dnia również delegacja Stowarzyszenia odwiedziła prof. Mariana Arszyńskiego – wybitnego historyka sztuki i kultury, który ze względów zdrowotnych nie mógł wziąć udziału w obchodach jubileuszu. Władze SKZ wręczyły mu specjalną nagrodę Zarządu Głównego SKZ – statuetkę autorstwa prof. Mariana Koniecznego MEMORIAE SPIRITUS MATERIAE. Drugiego dnia konferencji 21 października w siedzibie firmy Restauro Sp. z o.o. – członka wspierającego SKZ, odbyła się ciekawa dyskusja na temat „Nowoczesne aranżacje w przestrzeni zabytkowej”. Wstęp do tego zagadnienia wygłosił prof. Andrzej Kadłuczka, zwracając uwagę, że istnieje możliwość równoległego funkcjonowania elementów architektury współczesnej i zabytkowych założeń jako spójnych założeń przestrzeni kulturowej danego miejsca. Jako przykłady podał wtręty architektury współczesnej w przestrzeń zabytkowych założeń urbanistycznych Budapesztu czy Zurychu. Na kanwie tego wstępu omówiono rozbudowę części hotelowo-apartamentowej Hotelu 1231, nie tylko jako obiektu hotelowego, ale także formy przestrzennej znajdującej się na obszarze zbytkowym. Patronat Honorowy nad konferencją objął Sekretarz Stanu Generalny Konserwator Zabytków Jarosław Sellin, a także Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki. Partnerem Strategicznym był Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu było współorganizatorem, Partnerem był Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu, a do współpracy włączył się również Narodowy Instytut Dziedzictwa. fot. KPCD, Mikołaj Kuras dla UMWKP