bip - ikona
Unia Europejska - flaga

Porozumienie o współpracy z Wydziałem Sztuk Pięknych UMK

Opublikowano 06 grudnia 2022

W ubiegłym tygodniu do grona naszych partnerów dołączył Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Porozumienie o współpracy podpisali rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala, dziekan WSP dr hab. Joanna Kucharzewska oraz dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu dr Marek Rubnikowicz. Współpraca dotyczyć będzie m.in. organizacji wydarzeń artystycznych i naukowych (w tym wspólnych wydarzeń promujących ochronę dziedzictwa i odnowę zabytków), badań i prac konserwatorskich, promocji i upowszechniania nauki i sztuki, a także wsparcia merytorycznego z zakresu sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki.

fot. KPCD