bip - ikona
Unia Europejska - flaga

Konkurs „Kopernik w moim regionie”

Opublikowano 05 stycznia 2023

!!! Przedłużamy termin przyjmowania prac do 20 lutego !!!

Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu, jako koordynator Szlaku Kopernikowskiego w województwie kujawsko-pomorskim, ma zaszczyt zaprosić mieszkańców regionu do udziału w konkursie pt.:

Kopernik w moim regionie

Jego organizacja związana jest z przypadającą w 2023 r. okrągłą 550. rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika, jednej z najważniejszych postaci w historii nauki polskiej. Żyjący na przełomie XV i XVI w. uczony był aktywnym uczestnikiem ówczesnego życia politycznego, naukowego i społecznego. Wiele aspektów tej działalności związanych jest z miejscami regionu Kujaw i Pomorza. Możemy je poznać wyruszając w podróż po Szlaku Kopernikowskim. Liczne miasta i miasteczka województwa kujawsko-pomorskiego posiadają też miejsca upamiętnienia, instytucje imienia Mikołaja Kopernika, bądź ciekawe historie związane z dziedzictwem kopernikańskim. W konkursie „Kopernik w moim regionie” pragniemy zachęcić uczestników do odkrywania związków ich „małych ojczyzn” z postacią, dziedzictwem i upamiętnieniem tej niezwykłej osobowości.

Konkurs polega na przygotowaniu rozprawki, w przypadku uczniów klas 6-8 szkół podstawowych, lub eseju wykonanego przez uczniów szkół średnich i osoby dorosłe. Celem prac konkursowych jest zaprezentowanie w atrakcyjny sposób związków danej miejscowości z postacią astronoma lub z historią i sposobami jej upamiętnienia. Przedmiotem tych opracowań mogą być nie tylko miejscowości związane bezpośrednio z życiem i działalnością Mikołaja Kopernika, ale też historie instytucji, pomników, firm, stowarzyszeń, ulic, placów, klubów sportowych czy szkół mających tą osobę za patrona. Przedmiotem opracowania może być także opis wydarzeń rocznicowych związanych z urodzinami, pobytem, śmiercią czy postawieniem pomnika Mikołaja Kopernika. Zakres podejmowanej problematyki jest szeroki, stąd też kluczowe jest prezentowanie elementów dziedzictwa kopernikańskiego, które są mniej znane, a które stanowią część lokalnej kultury.

Prace konkursowe w formie edytowalnej (.doc, .docx) oraz w wersji .pdf należy przesłać do dnia 20 lutego 2023 r. na adres mailowy biuro@kpcd.com.pl. Do pracy konkursowej należy dołączyć skan podpisanego formularza zgłoszeniowego możliwy do pobrania poniżej.

Przed przystąpieniem do konkursu prosimy o zapoznanie się z jego regulaminem i kryteriami oceniania.

Zapraszamy do udziału w konkursie!
Zespół KPCD w Toruniu

Pliki do pobrania:

Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz „Zapisz link jako…”: