bip - ikona
Unia Europejska - flaga

Stąd/Dokąd #1 Oblicza tożsamości lokalnej

Opublikowano 19 stycznia 2023

Czwartek 26 stycznia, godz. 17-18:30Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa, Czerwona Droga 8, Toruń

Już za tydzień ruszamy z nowym projektem Stąd/Dokąd – dyskusje o dziedzictwie. Będą to cykliczne spotkania oparte o wymianę myśli i doświadczeń różnych środowisk, które zajmują się badaniami i upowszechnianiem rozmaitych składników i kształtów dziedzictwa kulturowego. Do naszej siedziby w Toruniu będziemy zapraszać naukowców, pracowników instytucji kultury i oświaty, regionalistów, przedstawicieli organizacji pozarządowych i inne osoby, którym tematyka lokalnego dziedzictwa jest szczególnie bliska. W trakcie dyskusji poruszymy m.in. kwestię tożsamości lokalnej, wyróżników regionalnych, krajobrazu kulturowego, „trudnego” dziedzictwa.

#1 Oblicza tożsamości lokalnej

Pierwsze spotkanie odbędzie się już w czwartek 26 stycznia od godz. 17, a przyjrzymy się na nim zjawisku tożsamości lokalnej.  Każdy region na przestrzeni wieków kształtował własną specyfikę. Wpływały na to m.in. podział etnograficzny, położenie geograficzne i geopolityczne, migracje, polityka regionalna, a także współczesne procesy globalizacyjne. W trakcie dyskusji poruszone zostaną kwestie:
• czym jest tożsamość lokalna;
• czy tożsamość lokalna jest współcześnie potrzebna, jak tak to komu;
• z jakimi elementami kulturowymi utożsamiają się współcześni mieszkańcy naszego regionu;
• jakie czynniki wpływają na współczesną tożsamość lokalną;
• w jakim kierunku są prowadzone badania nad tożsamością lokalną w regionie,
• w jaki sposób budować tożsamość lokalną. Uczestnicy debaty:
• dr Rafał Kleśta-Nawrocki – Katedra Etnologii i Antropologii UMK w Toruniu
• Agnieszka Kowalkowska – Dyrektor Biura Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna
• Andrzej Szalkowski – Dyrektor Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie Moderator debaty:
• dr Michał Antonowicz – Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w ToruniuZapraszamy do wysłuchania i wzięcia udziału w dyskusji!Zespół Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu CZWARTEK 26 STYCZNIA, godz. 17-18:30Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa, Czerwona Droga 8, Toruń

Link do wydarzenia: