bip - ikona
Unia Europejska - flaga

Szlak Kopernikowski – spotkanie organizacyjne

Opublikowano 20 stycznia 2023

18 stycznia 2023 r. w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu odbyło się kolejne ze spotkań roboczych poświęconych rozwojowi Szlaku Kopernikowskiego na obszarach województw kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Spotkanie zostało zorganizowane przez Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Centrum Dziedzictwa w Toruniu. Poza organizatorami w spotkaniu roboczym uczestniczyli przedstawiciele Departamentów Edukacji i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej, Departamentu Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, kościoła katedralnego we Fromborku/ Muzeum Pomnika Historii Frombork – Zespół Katedralny i  Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Obrady rozpoczęły się przywitaniem uczestników i omówieniem programu przez Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Marcina Drogoroba. Pierwszym punktem spotkania było zaprezentowanie planowanych przez jego departament, także we współpracy z innymi podmiotami, działań w zakresie promocji turystycznej Szlaku Kopernikowskiego. W następnej kolejności głos zabrał Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu dr Marek Rubnikowicz. Zaprezentował harmonogram planowanych przez Centrum działań towarzyszących otwarciu Szlaku, w tym propozycje wystaw, konkursów, działań edukacyjnych, wydawniczych i rekreacyjnych. Sporo uwagi poświęcił zwłaszcza przygotowywanej wystawie planszowej pt. „Nieznane oblicza Kopernika”. Plany na rok 2023 scharakteryzował także Naczelnik Wydziału Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Jarosław Przybył, skupiając się przede wszystkim na działaniach w zakresie edukacji astronomicznej. W dalszej części spotkania swoje plany omówili także przedstawiciele urzędów województwa warmińsko-mazurskiego oraz pomorskiego, a także proboszcz parafii katedralnej we Fromborku i dyrektor fromborskiego Muzeum Mikołaja Kopernika. W następnym punkcie obrad omówiono zagadnienia bieżące. Skupiono się zwłaszcza na wypracowaniu modelu współpracy w zakresie zarządzania promocją Szlaku w mediach społecznościowych oraz na oficjalnej stronie internetowej Szlaku, omówiono szczegółowo zasady ekspozycji wystawy pt. „Nieznane oblicza Kopernika” oraz przybliżono pomysł wspólnego aplikowania ROT-ów województw współtworzących Szlak Kopernikowski w konkursie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Spotkanie zakończyły rozmowy kuluarowe oraz wspólny lunch.