bip - ikona
Unia Europejska - flaga

Pałac w Nawrze – konferencja prasowa

Opublikowano 13 marca 2023

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbyła się dziś konferencja prasowa z udziałem Marszałka Piotra Całbeckiego i Dyrektora KPCD w Toruniu dr Marka Rubnikowicza. Tematem spotkania była inwestycja prowadzona w założeniu pałacowo-parkowym w Nawrze, w którym w ciągu najbliższych lat powstanie Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Sczanieckich. Marszałek opowiedział o historii tego miejsca i jego niegdysiejszym znaczeniu jako rezydencji ziemiańskiej, stanowiącej unikatowe centrum lokalnej kultury. Podkreślił także wagę ratowania tego i innych cennych zabytków naszego województwa, zanim przegrają walkę z upływającym czasem. Dyrektor Rubnikowicz przedstawił plany nowego zagospodarowania przestrzeni pałacu i parku, uwzględniającego ich dawną organizację i wygląd, a także aspekty uzgodnione ze spadkobiercami rodziny Sczanieckich, którzy powierzyli majątek samorządowi województwa. Na wykonanych przez projektantów wizualizacjach zaprezentowano pomysły na odtworzenie dawnej infrastruktury parku i architektury pałacu, a udostępniona dokumentacja zobrazowała proces poszukiwań przyszłych elementów wyposażenia pałacowych wnętrz.  Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Sczanieckich w Nawrze ma być nie tylko stałą ekspozycją opowiadającą o historii i tradycjach ziemiaństwa. Wzorem pałacu z czasów jego największej świetności, placówka ma stać się także rozwojowym ośrodkiem kulturalnym, edukacyjnym i warsztatowym, a do dyspozycji odwiedzających oddane będą, poza głównym gmachem pałacu, także parkowe aleje i zakamarki oraz odtworzone zabudowania domu ogrodnika i pałacowych szklarni. Nawrzański kompleks ma podtrzymywwać kreowaną przez rodzinę tradycję domu, z panującymi w nim zwyczajami i obyczajami, tradycję stołu jako elementu zachowań społecznych i generowania tradycji lokalnych czy też – co szczególnie ważne dziś w dobie swoistej unifikacji kulturowej – odtwarzania i przypominania osiągnięć postępu rolnego i kultury agrarnej jako elementu tworzenia nowej jakości kulturowej i społecznej w świadomości i postępie rolnym Pomorza i Kujaw. Etap przygotowywania dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi pozwoleniami ma zostać zamknięty na początku drugiego kwartału tego roku, a następnie ruszą prace zmierzające do ogłoszenia przetargu na prace budowlane. Rewitalizacja zespołu i urządzanie nowej placówki muzealnej ma potrwać ok. 3 lata. Koszty przedsięwzięcia sięgną kilkudziesięciu milionów złotych, a Urząd Marszałkowski i KPCD zakładają dywersyfikację źródeł finansowania i zapowiadają starania o pozyskanie na ten cel także środków unijnych i rządowych.

Pałac w Nawrze

Koncepcja i wizualizacje rewitalizacji założenia Kliknij tutaj
fot. KPCD w Toruniu