bip - ikona
Unia Europejska - flaga

Stąd/Dokąd #3 Kopernik od kuchni, czyli o czym opowiada nasze jedzenie?

Opublikowano 17 kwietnia 2023

Czwartek 27 kwietnia 2023 r., godz. 17-18:30Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa, Czerwona Droga 8, Toruń

#3 Kopernik od kuchni, czyli o czym opowiada nasze jedzenie?

Przygotowywanie, a następnie spożywanie posiłków odgrywa kluczową rolę w naszym życiu codziennym i odświętnym. Na przestrzeni wieków praktyki kulinarne ulegały licznym przeobrażeniom. Studia nad historią kuchni umożliwiają zapoznać się z szerszymi procesami społecznymi, kulturowymi i gospodarczymi w dawnych epokach, a współcześnie stanowią ważne źródło inspiracji dla kucharzy, popularyzatorów lub pracowników instytucji kultury.

W trakcie dyskusji poruszone zostaną kwestie:

  • Czy jedzenie ma swoją historię?
  • Czy historia ma smak?
  • Czy Kopernik jadł pierniki i co z tego wynika?
  • Co w muzeum robią kucharze?

Uczestnicy debaty:

  • Mirosław Bork, producent filmowy (m.in. programu „Okrasa łamie przepisy”)
  • Bogdan Gałązka, szef kuchni i restaurator, specjalista rekonstrukcji historycznej kuchni średniowiecza i późnego renesansu
  • Paweł Jaskanis, Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Moderator debaty:

  • dr hab. Jarosław Dumanowski – profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, specjalista z dziedziny historii sztuki kulinarnej i wyżywienia

Zapraszamy do wysłuchania i wzięcia udziału w dyskusji! Zespół Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu CZWARTEK 27 kwietnia 2023 r., godz. 17-18:30Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa, Czerwona Droga 8, Toruń

Link do wydarzenia:

Stąd/Dokąd – dyskusje o dziedzictwie to organizowane przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu cykliczne spotkania oparte o wymianę myśli i doświadczeń różnych środowisk, które zajmują się badaniami i upowszechnianiem rozmaitych składników i kształtów dziedzictwa kulturowego. Do naszej siedziby w Toruniu będziemy zapraszać naukowców, pracowników instytucji kultury i oświaty, regionalistów, przedstawicieli organizacji pozarządowych i inne osoby, którym tematyka lokalnego dziedzictwa jest szczególnie bliska. W trakcie dyskusji poruszymy m.in. kwestię tożsamości lokalnej, wyróżników regionalnych, krajobrazu kulturowego, „trudnego” dziedzictwa.