bip - ikona
Unia Europejska - flaga

Spotkanie autorskie z dr Dobromiłą Rzyską-Laube – 8 maja 2023 r.

Opublikowano 04 maja 2023

Poniedziałek 8 maja 2023 r., godz. 17Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa, Czerwona Droga 8, Toruń

Już 8 maja br., dzięki współpracy trzech instytucji – Związku Szlachty Polskiej Oddział w Toruniu, Muzeum Narodowego w Gdańsku i Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu, zapraszamy na spotkanie autorskie z p. dr Dobromiłą Rzyską-Laube, autorką książki „Zbiory artystyczne polskich ziemian na Pomorzu Nadwiślańskim od końca XVIII wieku po czasy dzisiejsze”.

Prezentowana książka jest rozprawą doktorską napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Omilanowskiej i obronioną w 2019 roku na Uniwersytecie Gdańskim. Obecnie Pani dr Dobromiła Rzyska-Laube jest adiunktem w Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim, oddziale Muzeum Narodowego w Gdańsku.

Praca zbiera i opracowuje niezgłębione dotąd zasoby źródłowe i przedstawia kolekcje dzieł sztuki zgromadzone przez hrabiów Sierakowskich w Waplewie Wielkim, Wacława Meczkowskiego w Niedźwiedziu, Romana Stanisława Janty-Połczyńskiego, rodziny Działowskich i Gajewskich a także innych ziemian z Pomorza Nadwiślańskiego.

We wstępie przygotowanym przez autorkę przeczytać można:

„Pisząc o zainteresowaniach kolekcjonerskich na ziemiach Pomorza zdawałam sobie sprawę, że należałoby uwzględnić zarówno ziemiaństwo niemieckie, jak i warstwę mieszczańską obu narodowości. Aspektem godnym zbadania, szczególnie w Prusach Zachodnich, wydaje się zjawisko dyfuzji kulturowej i z pewnością warto byłoby zwrócić uwagę na wzajemne oddziaływanie tych dwóch narodowości, które przejawiało się w przejmowaniu mentalności i wzorców kulturowych. Ze względu na charakter prowadzonych analiz i ograniczoność źródeł zawęziłam jednak badania do grupy polskiego ziemiaństwa. Na wskazanym terenie niewiele możemy powiedzieć o kolekcjonerstwie polskiego mieszczaństwa, z kolei zainteresowania artystyczne ziemiaństwa niemieckiego wymagają odrębnych prac badawczych.”

Książka uzyskała Nominację do Pomorskiej Nagrody Artystycznej za rok 2022.

Zapraszamy!

PONIEDZIAŁEK 8 maja 2023 r., godz. 17Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa, Czerwona Droga 8, Toruń