bip - ikona
Unia Europejska - flaga

Spotkanie autorskie z dr Dobromiłą Rzyską-Laube

Opublikowano 09 maja 2023

8 maja 2023 r.Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu

W dniu Bibliotekarzy i Bibliotek – 8 maja w skromnych progach naszej instytucji, za sprawą Związku Szlachty Polskiej Oddział Toruń, gościliśmy Panią dr Dobromiłę Rzyską-Laube, autorkę świetnej monografii opisującej kolekcje dzieł sztuki ziemian z terenu Pomorza Nadwiślańskiego.

Słowo wstępne do zebranych słuchaczy wygłosił Dyrektor KPCD dr Marek Rubnikowicz. Podziękował autorce za fragment książki poświęcony kolekcji pochodzącej z dworu rodziny Sczanieckich z Nawry. Odniósł się również do dużej aktywności Stowarzyszenia Potomków Rodziny Sczanieckich w zakresie podtrzymywania pamięci o dokonaniach przodków. Zaapelował o współpracę na etapie tworzenia Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Sczanieckich. Następnie przekazał głos głównemu organizatorowi Panu Karolowi Sienkiewiczowi ze Związku Szlachty Polskiej Oddział Toruń. Prezes Oddziału powitał uczestników, w tym również przedstawicieli Stowarzyszenia Potomków Rodziny Sczanieckich. Poprosił o zabranie głosu Panią Jadwigę Marię Jaraczewską, która przedstawiła krótką prezentację dotyczącą kolekcji nawrzańskiej. Słuchacze mogli zapoznać się z przykładami, mebli, obrazów, woluminów, które w czasach świetności należały do kolekcji dworu w Nawrze.

Po tym ciekawym wstępie Pani dr Dobromiła Rzyska-Laube wprowadziła uczestników w tajniki pozyskiwania wiedzy o zawartości, historii i losach poszczególnych kolekcji ziemiańskich z terenu Pomorza Nadwiślańskiego. Duży fragment wypowiedzi dotyczył zbiorów rodziny Sierakowskich z Waplewa Wielkiego, gdzie Pani Dobromiła gromadzi obecnie kolekcję w ramach Muzeum Tradycji Szlacheckiej – Oddziału Muzeum Narodowego w Gdańsku. Oczywiście poruszony został również wątek utraconej bogatej kolekcji nawrzańskiej. W tym miejscu rozgorzała dyskusja nad możliwościami odzyskania chociaż jakiś elementów należących do dawnej kolekcji. Głos w dyskusji zabrali m.in. przedstawiciele UMK, Związku Szlachty Polskiej, Towarzystwa Ziemiańskiego czy Muzeum Okręgowego.

Wydarzeniu towarzyszyła ekspozycja fragmentu wystawy planszowej poświęconej szlachcie polskiej. Ponadto można było dokonać zakupu książki, która nadal jest dostępna w Oddziale Toruńskim ZSP.