bip - ikona
Unia Europejska - flaga

Stąd/Dokąd #4 Dziedzictwo wielokulturowe

Opublikowano 16 maja 2023

Czwartek 25 maja 2023 r., godz. 17-18:30Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa, Czerwona Droga 8, Toruń

#4 Dziedzictwo wielokulturowe

Województwo kujawsko-pomorskie stanowi ciekawy i nieoczywisty przykład obszaru pogranicza – miejsca styku różnych regionów etnograficznych (historycznych) i podziałów administracyjno-politycznych, na których zachodziły procesy migracyjne. W efekcie tych procesów na tym terenie mieszała się ludność miejscowa (wewnętrznie zróżnicowana społecznie i kulturowo) z przybyszami, przedstawicielami różnych kultury – cygańskiej (romskiej), niemieckiej, olenderskiej, rosyjskiej, ukraińskiej i żydowskiej. Podczas majowej debaty z cyklu „Stąd/Dokąd. Dyskusje o dziedzictwie” chcemy zwrócić uwagę na wielokulturowe dziedzictwo Kujaw i Pomorza. 

W trakcie dyskusji poruszone zostaną kwestie:

  • wielokulturowości naszego regionu w przeszłości;
  • wpływu różnych kultur na rozwój regionu;
  • współczesne ślady obecności przedstawicieli różnych kultur;
  • sposobów opowiadania o wielokulturowej przeszłości regionu.

Uczestnicy debaty:

  • dr Hubert Czachowski z Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu
  • ks. mitrat Mikołaj Hajduczenia z Parafii Prawosławnej św. Mikołaja w Toruniu
  • dr hab. Tomasz Kawski, prof. UKW z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Moderator debaty:

  • dr Michał Antonowicz z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu

Zapraszamy do wysłuchania i wzięcia udziału w dyskusji! Zespół Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu CZWARTEK 25 maja 2023 r., godz. 17-18:30Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa, Czerwona Droga 8, Toruń

Link do wydarzenia:

Stąd/Dokąd – dyskusje o dziedzictwie to organizowane przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu cykliczne spotkania oparte o wymianę myśli i doświadczeń różnych środowisk, które zajmują się badaniami i upowszechnianiem rozmaitych składników i kształtów dziedzictwa kulturowego. Do naszej siedziby w Toruniu będziemy zapraszać naukowców, pracowników instytucji kultury i oświaty, regionalistów, przedstawicieli organizacji pozarządowych i inne osoby, którym tematyka lokalnego dziedzictwa jest szczególnie bliska. W trakcie dyskusji poruszymy m.in. kwestię tożsamości lokalnej, wyróżników regionalnych, krajobrazu kulturowego, „trudnego” dziedzictwa.