bip - ikona
Unia Europejska - flaga

Stąd/Dokąd #5 Wisła elementem dziedzictwa Kujaw i Pomorza

Opublikowano 12 września 2023

Czwartek 28 września 2023 r., godz. 17-18:30Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa, Czerwona Droga 8, Toruń

#4 Wisła elementem dziedzictwa kujaw i pomorza

Królowa polskich rzek – Wisła – to najbardziej charakterystyczny obiekt geograficzny na mapie naszego województwa. Płynie przez jego środek, dzieląc region na dwie niemal równe połowy. Naturalne bariery zwykle wpływają na zróżnicowanie etnograficzne i kulturowe nieodległych terenów, ale i same w sobie bywają motywem, wokół którego kształtuje się lokalna gospodarka, kultura i turystyka.

Podczas wrześniowej debaty poruszone zostaną kwestie:

  • znaczenia Wisły w kształtowaniu krajobrazu kulturowego Kujaw i Pomorza
  • współczesnych inicjatyw wiślanych
  • Wisły jako marki turystycznej regionu

Uczestnicy debaty:

  • Marcin Karasiński – Dyrektor Festiwalu Wisły / Nadwiślańska Organizacja Turystyczna w Toruniu.

Od lat pełni funkcję Dyrektora Festiwalu Wisły, jednej z największych imprez promujących komunikację śródlądową oraz tradycje flisackie. Aktywnie uczestniczy w podejmowanych działaniach zmierzających do rozwoju turystyki wodnej w województwie kujawsko-pomorskim.

  • Wioletta Pacuszka – Dyrektor Muzeum im. Ks. Dr. Władysława Łęgi w Grudziądz / Muzeum Handlu Wiślanego „Flis”

Jest absolwentką Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku archeologia. Ukończyła także Podyplomowe Studia Muzealnicze na Wydziale Sztuk Pięknych również na UMK w Toruniu. Od 1995 r. pracuje w Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi. Do 2009 r. była zatrudniona jako archeolog, następnie w latach 2009 – 2014 pełniła obowiązki Kierownika Działu Archeologii. Ma na swoim koncie wiele ekspedycji archeologicznych w ramach badań i nadzorów archeologicznych prowadzonych przez Muzeum w Grudziądzu. Ponadto była kuratorem wystaw i wydarzeń realizowanych przez tę instytucję. Od 2015 r. pełni funkcje Dyrektora im. Ks. Dr. Władysława Łęgi w Grudziądz. Za jej kadencji powołano nowy oddział Muzeum Handlu Wiślanego „Flis”.

  • Piotr Weckwerth – Fundacji Krzewienia Kultury i Turystyki „Nad Rzeką” w Bydgoszczy, publicysta w ramach inicjatywy „Turystyka BEZ FILTRÓW”

Prezes Fundacji Krzewienia Kultury i Turystyki „Nad Rzeką”, specjalista ds.       pozyskiwania środków zewnętrznych (obecnie prowadzi firmę Pisanie&Projekty, doświadczenie zbierał m.in. w: Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy oraz        krakowskich: Centrum Szkoleniowym „Masterlang” i Fundacji „Sowa”), członek           Bydgoskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej „ByLOT”. Właściciel i twórca bloga             turystycznego „Turystyka BEZ FILTRÓW”, pomysłodawca i autor artykułów,    powstających w ramach cykli: „Bydgoskie osiedla BEZ FILTRÓW”, „Inowrocławskie      osiedla BEZ FILTRÓW”, „Grudziądzkie osiedla BEZ FILTRÓW” oraz „Włocławskie           osiedla BEZ FILTRÓW”, a także wielu innych. Twórca filmów, pojawiających się na          kanale YouTube „Turystyka BEZ FILTRÓW” (m.in. cykl „Bydgoszcz? Dzieje się!”,      „Szlak Piastowski BEZ FILTRÓW” czy „Żnin BEZ FILTRÓW”). Przewodnik             turystyczny (w 2022 i 2023 r. poprowadził ponad 100 wycieczek, w tym w ramach cyklu             „Bydgoskie osiedla BEZ TAJEMNIC”, w trakcie którego ukazuje ciekawe miejsca w     obrębie bydgoskich osiedli mieszkaniowych), instruktor turystyki kwalifikowanej o         specjalizacji turystyka kajakowa. Absolwent Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w         Bydgoszczy i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Laureat nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2023 r. w kategorii „Promocja województwa”.

Moderator debaty:

  • Patryk Banasiak z z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu

Zapraszamy do wysłuchania i wzięcia udziału w dyskusji!   CZWARTEK 28 września 2023 r., godz. 17-18:30Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa, Czerwona Droga 8, Toruń

Link do wydarzenia:

Stąd/Dokąd – dyskusje o dziedzictwie to organizowane przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu cykliczne spotkania oparte o wymianę myśli i doświadczeń różnych środowisk, które zajmują się badaniami i upowszechnianiem rozmaitych składników i kształtów dziedzictwa kulturowego. Do naszej siedziby w Toruniu będziemy zapraszać naukowców, pracowników instytucji kultury i oświaty, regionalistów, przedstawicieli organizacji pozarządowych i inne osoby, którym tematyka lokalnego dziedzictwa jest szczególnie bliska. W trakcie dyskusji poruszymy m.in. kwestię tożsamości lokalnej, wyróżników regionalnych, krajobrazu kulturowego, „trudnego” dziedzictwa.