bip - ikona
Unia Europejska - flaga

Straty wojenne. Pałac w Nawrze i jego zbiory | Kontynuacja

Opublikowano 08 kwietnia 2024

Grafika ilustrująca projekt "Straty wojenne. Pałac w Nawrze i jego zbiory"

Straty wojenne. Pałac w Nawrze i jego zbiory

Miło nam poinformować, że nasz wniosek na kontynuacje badań kolekcji nawrzańskiej na lata 2024-25 otrzymał dofinansowanie z programu pn. „Badania polskich strat wojennych”. Celem zadania jest szczegółowe opracowanie rozproszonej dokumentacji na temat kolekcji Sczanieckich z Nawry i stworzenie bazy „inwentarz kolekcji nawrzańskiej”, który będzie uwzględniał proces kształtowania się kolekcji, jej stan na 1939 r., losy powojenne i wreszcie skalę strat wojennych. W skład kolekcji wchodziły przede wszystkim archiwalia, akta, rękopisy, księgozbiór, w tym starodruki oraz dzieła sztuki i rzemiosła artystycznego. Dodatkowo w ramach zadania zorganizowana zostanie konferencja dot. wyzwań i szans badań proweniencyjnych odnośnie strat wojennych kolekcji prywatnych ziemiaństwa, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Kujaw, Pomorza i ziemi dobrzyńskiej. Podczas konferencji przedstawione zostaną również wyniki badań. Pokłosiem konferencji będzie publikacja naukowa.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Badanie polskich strat wojennych” oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Logo MKiDN

Logo Samorządu WKP