bip - ikona
Unia Europejska - flaga

Życie codzienne ziemianek w XIX i XX wieku | Konferencja naukowa

Opublikowano 23 maja 2024

Życie codzienne ziemianek w XIX i XX wieku

Ogólnopolska konferencja naukowa

Data: 13 czerwca 2024 r., czwartek
Godziny: 9:45-17:30
Miejsce: Toruń, ul. Czerwona Droga 8 (siedziba Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa)

Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu ma zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji naukowej pt. Życie codzienne ziemianek w XIX i XX wieku. Jest to trzecie toruńskie spotkanie poświęcone ziemiaństwu, organizowane przez naszą instytucję. Celem tych spotkań jest spojrzenie na ziemiaństwo z różnych perspektyw – naukowej, muzealnej, społecznej czy kulturotwórczej itp. W wydarzeniach uczestniczą naukowcy, przedstawiciele muzeów, stowarzyszeń oraz regionaliści, którzy podejmują badania lub popularyzują problematykę ziemiańską.

W tym roku chcemy zgłębić świat kobiet – ziemianek, przyglądając się ich życiu codziennemu o różnych obliczach, począwszy od życia rodzinnego, a kończąc na aktywności społecznej. Konferencja jest okazją do refleksji nad rolą kobiet – ziemianek w życiu politycznym, kulturalnym, naukowym i obywatelskim w szerokim horyzoncie czasowym wieku XIX oraz pierwszej połowy XX wieku.

PROGRAM

9:45 
Przywitanie gości i rozpoczęcie konferencji
dr Marek Rubnikowicz, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu


PANEL I 10:00-12:00


10:00
Życie codzienne ziemianek pomorskich w dwudziestoleciu międzywojennym – zarys problematyki
dr hab. Tomasz Łaszkiewicz, prof. IH PAN (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk)


10:20
Relacje rodzinne i problemy wychowawcze w życiu familijnym żony-arystokratki  w XIX i XX w. (na przykładzie margrabiów Wielkopolskich z Chrobrza)
dr hab. Mariusz Nowak, prof. UJK, Paweł Pryt (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)


10:40
Marzeniami bawić się nie można. Codzienność w przestrzeni ruchu organizacyjnego ziemianek na początku XX wieku
dr Ewelina Kostrzewska (Uniwersytet Łódzki)


11:00
Związek Kół Polskich Ziemianek – organizacja większych właścicielek ziemskich w Galicji (1906–1914)
dr Piotr Ruciński (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN we Wrocławiu)


11:20
Czy na pewno młodsze siostry? Aktywistki wiejskie wobec działalności ziemianek
Agnieszka Floryszczak (Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie)


11:40

Dyskusja

 


PANEL II 12:20-14:20


12:20
Heroizm przetrwania. Wojna polsko-bolszewicka w kobiecej literaturze dokumentu osobistego na przykładzie wspomnień  Izabeli Wolikowskiej z Lutosławskich (Bolszewicy  w polskim dworze)
prof. Maria Jolanta Olszewska (Uniwersytet Warszawski)


12:40
Dzienniki Emilii z Beniowskich Wróblewskiej z lat 1850‒1886 jako źródła do badania postaw ideowych i systemu wartości ziemianek z kręgu inteligencji wileńskiej w dobie zaborów 
prof. Zofia Sawaniewska-Mochowa (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk)


13:00
Zofia z Wańkowiczów Tadeuszowa Romerowa (1897-1981) – o dzieciństwie i młodości na Mińszczyźnie
dr hab. Beata Szubtarska (Akademia Piotrkowska)


13:20
Portret ziemianki – Helena z Morstinów Ostrowska (1815-1892)
Aleksandra Staniszewska (Uniwersytet Łódzki)


13:40
Katarzyna Glabisz i jej córki. Życie na co dzień i od majątku Szreniawa koła Poznania
Maria Andrzejewska, Hanna Ignatowicz, (Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie)


14:00

Dyskusja

 


PANEL III 15:50-17:30


15:50
Cztery ziemianki o różnych biografiach: Zofia ze Slaskich Łubieńska, Irena z Cichowskich Sczaniecka, Aleksandra ze Szczerbińskich Piłsudska, Zofia z Hulewiczów Karwatowa
dr Cecylia Iwaniszewska, Małgorzata Piotrowska (Stowarzyszenie Potomków Rodziny Sczanieckich)


16:10
Marianna Kossak Główczewska – uczennica St. Marienstift in Berent / Zakładu Najświętszej Panny Marii Anielskiej w Kościerzynie w latach 1915–1922. Okruchy życia codziennego córki właściciela ziemskiego z Kaszuby w pow. chojnickim
dr Tomasz Rembalski (Uniwersytet Gdański)


16:30
Między Potulicami, Bydgoszczą i Poznaniem – hrabina Aniela Potulicka (1861-1932) filantropka i kobieta aktywna
dr Monika Opioła-Cegiełka (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)


16:50
Głos Marii Dąbrowskiej w sprawie reformy rolnej w II RP. Karta z działalności społeczno-politycznej wybitnej powieściopisarki, córki zarządcy majątku ziemskiego w Russowie pod Kaliszem
dr Zbigniew Filipiak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)


17:10

Dyskusja

 


 

Wstęp na konferencję jest bezpłatny. 

Rada naukowa konferencji:
dr hab. Tomasz Łaszkiewicz, prof. IH PAN
dr Marek Rubnikowicz

Organizator:
Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu
Czerwona Droga 8
tel. +48 56 649 45 99
biuro@kpcd.com.pl

Plakat przedstawiający program konferencji