bip - ikona
Unia Europejska - flaga

Grudzień 2021

Opublikowano 13 lutego 2024

Zakończenie inwentaryzacji, badań architektonicznych oraz częściowo badań konserwatorskich wszystkich obiektów kubaturowych na terenie założenia tj. pałacu, oficyn, domu ogrodnika z budynkiem gospodarczym, piwniczki ziemnej oraz wykonanie inwentaryzacji zabytkowego parku.