bip - ikona
Unia Europejska - flaga

Lipiec 2021

Opublikowano 13 lutego 2024

Zawarcie umowy użyczenia – KPCD w Toruniu oficjalnie stało się użytkownikiem nieruchomości z zamiarem utworzenia tam Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Sczanieckich.