bip - ikona
Unia Europejska - flaga

Lipiec 2022

Opublikowano 13 lutego 2024

Otrzymanie dofinansowania na realizację opracowania kompleksowego projektu budowlano-konserwatorskiego rewitalizacji założenia wraz z kosztorysami.