bip - ikona
Unia Europejska - flaga

Nieznane oblicza Kopernika

Wystawa Nieznane oblicza Kopernika

We współpracy z Wydziałem Sztuk Pięknych UMK powstała wystawa w celu uświetnienia 550. rocznicy urodzin torunianina, wielkiego astronoma. Przedsięwzięcie jest częściową prezentacją projektu pt. Żywe dziedzictwo kopernikańskie, którego najpełniejszy wymiar będzie prezentowała okolicznościowa publikacja przygotowywana przez pracowników Wydziału Sztuk Pięknych.

Na wystawie zaprezentowano portret astronoma w nowej odsłonie pod względem naukowo-badawczym. Obraz ukazano w szerokim, nieznanym dotąd zakresie, także ciekawym pod względem wizualnym. Materiał badawczy wykorzystany na wystawie powstał przy użyciu nowoczesnych nieniszczących technik obrazowania cyfrowego w różnych zakresach promieniowania elektromagnetycznego i z zastosowaniem zaawansowanych metod cyfrowej analizy obrazów. Uzyskany dane pozwoliły dopełnić dotychczasową wiedzę na temat budowy technologicznej portretu Kopernika i warsztatu malarskiego jego autora, szczególnie w zakresie rysunku kompozycji i pigmentów obecnych w poszczególnych partiach dzieła. W trakcie badań precyzyjnie określono stan zachowania obrazu i etapy konserwatorskich ingerencji. Po raz pierwszy analizowano tylną stronę obrazu w świetle widzialnym, ultrafioletowym oraz w bliskiej podczerwieni. Technika bliskiej podczerwieni przyczyniła się do odkrycia w tym miejscu inskrypcji wykonanej grafitowym ołówkiem.

Wystawa była prezentowana we Fromborku oraz na terenie kampusu UMK w Toruniu. Obecnie jest dostępna przy Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu przy ul. Sienkiewicza.

Autor koncepcji i główny organizator:
dr Marek Rubnikowicz, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu

Kurator naukowy:
prof. dr hab. Elżbieta Basiul, Wydział Sztuk Pięknych UMK

Autorzy badań i opracowania:
prof. dr hab. Elżbieta Basiul,
dr hab. Jarosław Rogóż, prof. UMK,
mgr Adam Cupa, Laboratorium Badań Fizyko-Chemicznych i Nieniszczących, Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego, Wydział Sztuk Pięknych UMK

Fotografie:
mgr Adam Cupa
mgr Jakub Kowalczys

Projekt graficzny:
Agencja Reklamowa Gall s.c., Toruń

Otwarcie wystawy w Toruniu, 20 lutego 2023 r.

Otwarcie wystawy w Toruniu, 20 lutego 2023 r.