bip - ikona
Unia Europejska - flaga

Kościół drewniany

Kościół pw. Świętej Barbary w Chrostkowie

Chrostkowo, gmina Chrostkowo, powiat lipnowski

Kościół w Chrostkowie, fot. Szymon Zdziebło dla UMWKP

W Chrostkowie w okolicach Lipna znajduje się kościół parafialny pw. św. Katarzyny. Pierwsza wzmianka o drewnianej świątyni we wsi pojawiła się pod koniec XVI wieku. Na przełomie XVII/XVIII wieku w jego miejsce wybudowano aktualną świątynię. Początkowo pw. Matki Bożej Wniebowziętej i św. Katarzyny, a od 1781 r. pw. św. Barbary. Kościół w Chrostkowie to budynek o konstrukcji zrębowej, na kamiennym podmurowaniu, dach kryty blachą. W XVIII w. i na przełomie XIX/XX w. kilkakrotnie rozbudowywany. Ostatni remont został przeprowadzony w 1990 r. W 1813 r. wzniesiono dzwonnicę o konstrukcji słupowej.

Ołtarz główny z wizerunkiem Najświętszej Marii Panny z Lourdes pochodzi z XVII w. (do Chrostkowa został przywieziony z Padwy). Ołtarze boczne pochodzą z przełomu XVIII i XVIII w. Polichromia została wykonana przez malarza Władysława Drapiewskiego, a uzupełniona przez Mikołaja Konczalskiego z Chrostkowa. Świątynia posiada wyposażenie w stylu barakowym.


Kościół śś. Piotra i Pawła w Wylatowie

Wylatowo, gmina Mogilno, powiat mogileński

Kościół w Wylatowie, fot. Andrzej Goiński dla UMWKP

W Wylatowie znajduje się kościół parafialny pw. św. św. Piotra i Pawła. Świątynia została wzniesiona w XVIII wieku. Pod względem architektonicznym jest to trójnawowa, barokowa pseudobazylika, zbudowana z drewna w konstrukcji zrębowej z dwuwieżową fasadą.

Wnętrze kościółka jest bogato zdobione. Na głównym ołtarzu znajduje się Grupa Ukrzyżowania i wizerunek św. Jana Ewangelisty. Wnętrze zdobią głównie elementy w stylu barokowym i rokokowym. Na szczególną uwagę zasługuje zachowane późnogotyckie rzeźby, klasycystyczne organy, kropielnica z XV wieku oraz XIX-wieczne obrazy.