bip - ikona
Unia Europejska - flaga

Kujawskie Piramidy

Kujawskie piramidy

fot. Daniel Pach dla UMKWP

Kujawskie piramidy – Wietrzychowice, Gaj, Sarnowo

Prehistoryczne megality są jednymi z najbardziej znanych budowli na świecie, ich przykłady można znaleźć na terenie całej Europy, jak również Polski. Informacja o grobowcach z Wietrzychowic obiegła świat w latach 30. XX wieku. Prowadzone badania przez dr Kondrata Jażdżewskiego i Stanisława Madajskiego przyniosły sensacyjne odkrycia – odnaleziono pięć wielkich grobowców megalitycznych.

Najstarsze osady ma dzisiejszych Kujawach powstały na przełomie V i IV tys. p. n. e., prawdopodobnie były to osiedla rolnicze. Megality z Wietrzychowic, Gaju i Sarnowa są dowodem występowania na tych terenach silnych ośrodków władzy i centrów kulturowych. Grobowce megalityczne było wznoszone w celach pochówku – głównie mężczyzn.

Kujawskie megality mają kształt wydłużonych trójkątów. Najdłuższy ma długość 115 metrów. Dziś możemy podziwiać pięć grobowców w Wietrzychowicach, najdłuższy megalit w Polsce w Gaju i dziewięć wielkich grobowców kujawskich w okolicach Sarnowa. Współcześnie są one cennym dziedzictwem archeologicznym z epoki kamienia. Obecnie na obszarze tym funkcjonuje Park Kulturowy, a grobowce zostały włączone do Europejskiego Szlaku Megalitów.

Galeria