GOŁOMSKI Bernard

GOŁOMSKI Bernard

(1889 – 1939), duchowny, ofiara zbrodni hitlerowskiej.

Ur. w Kurkocinie niedaleko Wąbrzeźna. Uczył się w gimnazjum w Chełmnie i tam zdał w 1910 r. maturę. W okresie pierwszej wojny światowej krótko pracował jako sanitariusz. Wstąpił następnie do seminarium w Pelplinie. Święcenia przyjął w 1916 r. Jako wikariusz pracował w parafiach w Lisewie, Bysławiu, Brodnicy i Czersku. W Brodnicy był prezesem Towarzystwa Śpiewu św. Cecylii, a także współpracował z organizacją filomacką. W 1921 r. został sekretarzem generalnym Katolickiego Związku Młodzieży Polskiej na Diecezję Chełmińską. Od 1923 do 1926 r. był prefektem w Państwowym Gimnazjum Męskim w Toruniu. Od 1926 r. był kuratusem w Dąbrówce Królewskiej koło Grudziądza. W 1928 r. wrócił do Torunia i związał się z kuracją, a następnie z parafią w Toruniu-Mokre, angażując się w sprawę wybudowania tam świątyni. Osiągnięcie tego celu okazało się wówczas bardzo trudne i nie zostało w pełni osiągnięte w okresie jego urzędowania. Dzięki niemu powstały natomiast w Toruniu dwie ochronki. Działał także w licznych organizacjach kościelnych. Był też członkiem Towarzystwa Naukowego w Toruniu. W 1934 r. został proboszczem w Żukowie i pracował tam do wybuchu wojny, na początku której został aresztowany i zamordowany 25 listopada 1939 r. w lasach kaliskich.

&nbsp
Oprac. na podstawie:

Piotr Kurlenda, Gołomski Bernard, [w:] Toruński słownik biograficzny, pod red. K. Mikulskiego, t. 2, Toruń 2000, s. 100-102.

GOLTZ Bogumił

GOLTZ Bogumił

(1801 – 1870), niemiecki pisarz i etnograf.

Ur. w Warszawie. Uczył się m.in. w Kwidzynie i Królewcu. Odbył też praktykę rolniczą w Ciechocinie, a także przed semestr studiował we Wrocławiu. Następnie ożenił się z Amalie Josaphine von Blumberg i kupił w Lisewie koło Golubia gospodarstwo. W 1831 zamieszkał jednak w Golubiu i rozpoczął działalność pisarską. Z czasem przeprowadził się do Toruniu. Odbył podróże po licznych krajach europejskich. Był także w Egipcie o którym napisał osobną publikację porównując Arabów z Polakami, Niemcami i Żydami. Wygłaszał liczne odczyty, zarówno w kraju i za granicą i z tej działalności się utrzymywał. W tym okresie stał się bardzo rozpoznawalny. Relacje z jego zagranicznych podróży i wystąpień opisywane były w lokalnych gazetach. W 1856 r. towarzystwo „Coppernicus Vereins für Wissensachft und Kunst zu Thorn” mianowało go swoim honorowym członkiem. Współpracował także z periodykiem „Thorner Wochenblatt”. W 1858 r. zasiadał w składzie rady miejskiej. W 1869 r., po jednej z podróży wrócił chory. Zm. 12 XI 1870 r. Spoczął na toruńskim cmentarzu św. Jerzego..

&nbsp
Oprac. na podstawie:

Weronika Jaworska, Goltz Bogumił, [w:] Toruński słownik biograficzny, pod red. K. Mikulskiego, t. 2, Toruń 2000, s. 99-100.

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.