bip - ikona
Unia Europejska - flaga

Wystawa „Nieznane oblicza Kopernika”

Nieznane oblicza Kopernika

Wystawa prezentująca tajemnice najsłynniejszego portretu Mikołaja Kopernika

Żywe dziedzictwo kopernikańskie

Raport z przeprowadzonych badań obrazu

Kliknij tutaj

Nieznane oblicza Kopernika

Portret Mikołaja Kopernika z Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Toruniu w świetle nowoczesnych badań nieinwazyjnych

Autor koncepcji i główny organizator:

  • dr Marek Rubnikowicz, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu

Kurator naukowy:

  • prof. dr hab. Elżbieta Basiul, Wydział Sztuk Pięknych UMK

Autorzy badań i opracowania:

  • prof. dr hab. Elżbieta Basiul,
  • dr hab. Jarosław Rogóż, prof. UMK,
  • mgr Adam Cupa, Laboratorium Badań Fizyko-Chemicznych i Nieniszczących, Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego, Wydział Sztuk Pięknych UMK

Fotografie:

  • mgr Adam Cupa
  • mgr Jakub Kowalczys

Projekt graficzny:

  • Agencja Reklamowa Gall s.c., Toruń
o wystawie

Na wystawie zaprezentowano portret astronoma w nowej odsłonie pod względem naukowo-badawczym. Obraz ukazano w szerokim, nieznanym dotąd zakresie, także ciekawym pod względem wizualnym. Materiał badawczy wykorzystany na wystawie powstał przy użyciu nowoczesnych nieniszczących technik obrazowania cyfrowego w różnych zakresach promieniowania elektromagnetycznego i z zastosowaniem zaawansowanych metod cyfrowej analizy obrazów. Uzyskany dane pozwoliły dopełnić  dotychczasową wiedzę na temat budowy technologicznej portretu Kopernika i warsztatu malarskiego jego autora, szczególnie w zakresie rysunku kompozycji i pigmentów obecnych w poszczególnych partiach dzieła. W trakcie badań precyzyjnie określono stan zachowania obrazu i etapy konserwatorskich ingerencji. Po raz pierwszy analizowano tylną stronę obrazu w świetle widzialnym, ultrafioletowym oraz w bliskiej podczerwieni. Technika bliskiej podczerwieni przyczyniła się do odkrycia w tym miejscu inskrypcji wykonanej grafitowym ołówkiem. 

Wystawa będzie prezentowana w Toruniu przed rektoratem UMK od 20 lutego 2023 r., a także w innych ośrodkach miejskich, przede wszystkim znajdujących się na nowym, rozszerzonym Szlaku Kopernikowskim, który obecnie obejmuje trzy województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie. Przygotowane postery będą udostępnione w najbliższym okresie w przestrzeniach publicznych w takich miastach jak Frombork, Olsztyn, Gdańsk.

Miejsce wystawy: Toruń, ul. Gagarina 11, przestrzeń przed rektoratem UMK

Otwarcie wystawy: 20 lutego 2023 roku o godzinie 14.30