bip - ikona
Unia Europejska - flaga

ARTOMIUSZ Piotr

Opublikowano 22 sierpnia 2022

ARTOMIUSZ Piotr

(1552 – 1609), kaznodzieja luterański, pisarz.

Ur. w Grodzisku Wielkopolskim. W 1576 r. rozpoczął studia na uniwersytecie w Wittenberdze. Po powrocie do kraju został wyświęcony na kaznodzieja luterańskiego. W 1586 r. został kaznodzieją w Toruniu w Kościele św. Jerzego i Najświętszej Marii Panny w Toruniu), gdzie skupił się na pracy duszpasterskiej i pisarskiej. W 1605 r. został powołany do konsystorza w Toruniu. Piotr Artomiusz znany jest pisarz religijny, autor kazań, teolog. Jego największym dziełem był zbiór pieśni religijnych Cantional albo Pieśni Duchowne z Pisma Ś. ku czci a chwale P. Bogu sporządzone, tzw. kancjonał toruńskiego z 1587 r.
Innym ciekawym dziełem jest Nomenclator, selectissimus rerum appelationes tribus linguis, latina, germanica, polonica explicatos indicans…, zawierający wyrazy i zwroty w łacinie, języku niemieckim i polskim.
Zmarł mając 57 lat. Pochowany został w kościele Najświętszej Marii Panny w Toruniu.

&nbsp
Oprac. na podstawie:

Smolarek K., Piotr Artomiusz i jego kancjonał toruński z końca XVI wieku, „Rocznik Toruński” t. 41, 2014, s. 169-186.