bip - ikona
Unia Europejska - flaga

BACHMANN Julius

Opublikowano 14 lipca 2022

BACHMANN Julius Maximilian Peter

(1844 – 1924), burmistrz i nadburmistrz Bydgoszczy.

Ur. w Chełmnie. Absolwent tamtejszego gimnazjum. Studiował prawo w Berlinie i Heidelbergu. W l. 1865-67 praktyki w sądach w Berlinie i Chełmnie. Następnie pracował w Sądach Apelacyjnych w Kwidzynie i Wrocławiu. Po zdanym w 1870 r. egzaminie asesorskim pracował w sądach w Świeciu i Lubawie. W końcu 1871 r. sędzia powiatowy w Suszu, następnie w Toruniu. W wieku 34 lat został w 1878 r. burmistrzem Bydgoszczy. W okresie jego urzędowania nastąpiło uprzemysłowienie miasta i rozwój budownictwa. W 1882 r. otrzymał tytuł nadburmistrza miasta. Zasiadał w parlamencie pruskim. W 1890 r. mimo osiągnięć i rozwoju Bydgoszczy nie został ponownie wybrany burmistrzem. Opuścił miasto i został justycjariuszem w Regencji w Osnabrück. Tam pracował do przejścia na emeryturę w 1919 r. Tam też zmarł 3 V 1924 r.

&nbsp

Współcześnie w regionie upamiętniony poprzez:

– jego imię nosiła wcześniej ulica Libelta w Bydgoszczy

&nbsp
Oprac. na podstawie:

Marek Romaniuk, Bachmann Julius Maximilian Peter, [w:] Bydgoski słownik biograficzny, pod. red. Janusza Kutty, t. 1, Bydgoszcz 1994, s. 20-22.