bip - ikona
Unia Europejska - flaga

BAGIŃSKI Mieczysław

Opublikowano 14 lipca 2022

BAGIŃSKI Mieczysław

(1902 – 1978), działacz niepodległościowy, redaktor.

Ur. w Miechowicach. Maturę uzyskał w Inowrocławiu, studia dziennikarskie ukończył w Poznaniu. W 1926 r. związał się z Toruniem obejmując redakcję „Głosu Robotnika”. W kolejnych latach był także redaktorem takich tytułów i dodatków do nich jak: „Obrona Ludu”, „Pochodnia”, „Niedziela” i „Gospodarz”. Po wybuchu II wojny światowej pracował w firmie budowlanej. W 1941 r. włączył się w działalność konspiracyjną, a tajne spotkania odbywały się m.in. w jego mieszkaniu. W tym okresie m.in. wydawał i kolportował prasę konspiracyjną oraz przekazywał informacje wywiadowcze. W lutym 1945 r., po wyzwoleniu Torunia brał udział w organizacji Milicji Obywatelskiej, zostając nawet na krótko komendantem miasta. Jeszcze w październiku tego roku został jednak aresztowany przez UB i skazany w 1946 r. w procesie żołnierzy AK na siedem lat więzienia. Osadzony we Wronkach, wyszedł na wolność w 1949 r. w wyniku amnestii. Odmówił współpracy z UB. Krótko pracował przy organizacji Miejskiej Czytelni przy Książnicy Miejskiej, następnie aż do emerytury był pracownikiem w Zakładach Wikliniarskich. Zm. w Toruniu 20 stycznia 1978 r.

&nbsp
Oprac. na podstawie:

Anna Zakrzewska, Bagiński Mieczysław, [w:] Toruński słownik biograficzny, pod red. K. Mikulskiego, t. 2, Toruń 2000, s. 28-29.