bip - ikona
Unia Europejska - flaga

BAŁACHOWSKI Witold

Opublikowano 14 lipca 2022

BAŁACHOWSKI Witold Kalikst

(1892 – 1940), profesor gimnazjalny, ofiara zbrodni katyńskiej.

Ur. w Ciborzu. Uczył się w gimnazjum w Brodnicy. Po maturze, w 1914 r., rozpoczął w Berlinie studia filozoficzne, które przerwała jednak wojna. Służył w wojsku niemieckim i do końca wojny dosłużył się stopnia podporucznika. Do października 1919 r. służył jeszcze w Staży Ludowej jako dowódca na części powiatu brodnickiego. W październiku t.r. został dowódcą baterii zapasowej w Poznaniu i stamtąd ruszył na Pomorze w okolice Brodnicy. Wówczas rozpoczął też w Poznaniu studia na Wydziale Filozoficznym. Ukończył je w roku akademickim 1921/1922, ale już od roku 1920/1921 pracował w katedrze języka i literatury angielskiej jako zastępca asystenta. Od 1921 do 1923 r. prowadził także zajęcia z historii sztuki. Po dopuszczeniu do egzaminów z języka niemieckiego, francuskiego i angielskiego oraz pomyślnym ich zdaniu w 1926 r., Komisja Egzaminacyjna dla Kandydatów na Nauczycieli Szkół Średnich, potwierdziła jego kwalifikacje nauczycielskie. Już od 1923 był nauczycielem w Gimnazjum im. M. Kopernika w Bydgoszczy. W 1933 r. został dyrektorem gimnazjum, ale funkcję tę sprawował tylko przez jeden rok szkolny. Nauczycielem pozostał jednak do wybuchu II wojny światowej. Przed wojną odbył ćwiczenie wojskowe i prawdopodobnie uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. Następnie znalazł się w niewoli sowieckiej w Kozielsku skąd został wywieziony 3 IV 1940 r. W tym roku zamordowany w Katyniu. Jego zwłoki zostały zidentyfikowane w 1943 r.

&nbsp
Oprac. na podstawie:

Janusz Kutta, Bałachowski Witold Kalikst, [w:] Bydgoski słownik biograficzny, pod. red. Janusza Kutty, t. 1, Bydgoszcz 1994, s. 22.