bip - ikona
Unia Europejska - flaga

BLOKUS Franciszek

Opublikowano 17 sierpnia 2022

BLOKUS Franciszek

(1892 – 1971), urzędnik, samorządowiec, burmistrz Brodnicy.

Ur. w Foshucie (pow. Kościerzyna). Uczył się w Pelplinie i Chojnicach. Działał m.in. w harcerstwie. W 1914 r. zdał maturę. Po wybuchu I wojny światowej od 1915 do 1918 jako żołnierz armii niemieckiej walczył na froncie rosyjskim i francuskim. Po wojnie pracował w Gdańsku, ale jeszcze w 1919 r. rozpoczął pracę w urzędzie wojewódzkim w Toruniu, od 1925 r. będąc zastępcą naczelnika Wydz. Bezpieczeństwa. W tym okresie podjął studia prawnicze w Poznaniu. W 1928 r. objął stanowisko wicestarosty brodnickiego, a od 1930 do 1939 r. pełnił urząd burmistrza Brodnicy. Poza tym działał społecznie w licznych stowarzyszeniach i organizacjach. We wrześniu 1939 r. został uwięziony w Forcie VII w Toruniu. Po zwolnieniu wyjechał w rodzinne strony i pracował w Kościerzynie. Po wojnie pracował jako księgowy w Starej Kiszewie. Od 1952 r. mieszkał i pracował w Elblągu. Tam w 1971 r. zmarł i został pochowany.

&nbsp
Oprac. na podstawie:

Kazimierz Przybyszewski, Blokus Franciszek, [w:] Toruński słownik biograficzny, pod red. Krzysztofa Mikulskiego, t. 5, Toruń 2007, s. 26-27.