bip - ikona
Unia Europejska - flaga

BOLT Antoni Hieronim

Opublikowano 17 sierpnia 2022

BOLT Antoni Hieronim

(1891 – 1941), adwokat, prezydent miasta Torunia.

Ur. w Przysiersku, naukę podjął w Bydgoszczy uzyskując w 1910 r. świadectwo dojrzałości. Na studia prawnicze wyjechał do Niemiec i Szwajcarii (Fryburg, Genewa, Berlin, Halle). W 1913 r. zdał egzamin w Naumburgu i po powrocie na Pomorze podjął pracę w sądach w Gdańsku i Wejherowie. W trakcie I wojny światowej walczył zarówno na froncie wschodnim, zachodnim, jak i we Włoszech. Do pracy w gdańskim sądzie powrócił w r. 1918, ale w niedługim czasie wyjechał do Poznania, gdzie kontynuował karierę prawniczą i gdzie zdał egzamin asesorski. Następnie pracował w sądach we Wrześni i Jutrosinie (jako naczelnik sądu), w Departamencie Ziem Zachodnich w Poznaniu i Ministerstwie Sprawiedliwości. W 1923 r. był doradcą prawnym w gdańskiej hurtowni drewna „Wisła”. 7 V 1924 r. Rada Miejska wybrała go na prezydenta miasta. Wybór został zatwierdzony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Na stanowisku pozostał do 1936 r. Uchodził za dobrego gospodarza miasta. Aktywny był również w działalności społecznej i przewodniczył licznym organizacjom. Na temat rozwoju Torunia pisał artykuły prasowe. Mimo chęci pozostania na stanowisku prezydenta miasta, w wyniku politycznych ataków sanacji nie został ponownie wybrany. Pozostał jednak w Toruniu. Od 1937 do 1939 r. pracował jako adwokat. Działał w Stronnictwie Narodowym. W 1938 r. został rajcą miejskim. Był wielokrotnie odznaczany. Po wybuchu wojny ukrywał się w Pyzdrach, jednak pod koniec 1940 r. został aresztowany. Po początkowym więzieniu w Koninie, Inowrocławiu i Poznaniu, został osadzony w Oświęcimiu gdzie zmarł w grudniu 1941 r.

W Toruniu początkowo mieszkał przy ul. Grunwaldzkiej 64 (prezydentówka).

&nbsp
Oprac. na podstawie:

Kazimierz Przybyszewski, Bolt Antoni Hieronim, [w:] Toruński słownik biograficzny, pod red. K. Mikulskiego, t. 1, Toruń 1998, s. 36-37.