bip - ikona
Unia Europejska - flaga

CHOJNICKI Tadeusz

Opublikowano 26 marca 2024

CHOJNICKI Tadeusz

(1938-2015), regionalista, publicysta, społecznik, działacz sportowy, bibliotekarz.

Urodził się 23 sierpnia 1938 r. w Maliszewie koło Lipna. Był drugim dzieckiem Henryka i Jadwigi z Kędzierskich. Ojciec był żołnierzem Armii Krajowej oraz działaczem społecznym. W kwietniu 1940 r. rodzina została wysiedlona do pobliskiego Jastrzębia. Tam spędził swoje dzieciństwo i młodość. Ukończył Szkołę Podstawową w Jastrzębiu w 1951 roku oraz Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Lipnie w 1955 r. Po maturze zaczął pracę jako instruktor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lipnie. W 1971 r. został dyrektorem Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie. Pełnił to stanowisko, aż do 1992 roku, kiedy to połączono w jedną instytucję bibliotekę oraz Lipnowski Dom Kultury. Wtedy też podjął pracę na stanowisku zastępcy dyrektora Miejskiego Centrum Kultury, pozostając jednocześnie szefem działu bibliotecznego. Od najmłodszych lat był aktywnym działaczem kulturalnym. 9 grudnia 1962 r. w Jastrzębiu, w którym mieszkał, założył klubokawiarnię, która później funkcjonowała jako Klub Rolnika. W 1989 r. założył „Lipnowską Grupę Literacką” – nieformalną organizację pisarzy z Lipna i ziemi dobrzyńskiej. Działał także aktywnie w licznych organizacjach pozarządowych. Od 1959 r. był członkiem Towarzystwa Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie, w którym od 1979 r. aż do śmierci pełnił funkcję wiceprezesa. Działał także w oddziale Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w Rypinie, Komitecie Organizacyjnym Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej czy w Obywatelskim Komitecie Odbudowy Pomnika Niepodległości w Lipnie. W 2004 roku objął funkcję przewodniczącego kapituły przyznającej tytuł „Zasłużony dla Miasta Lipna”. W 1989 roku był jednym z założycieli „Gazety Lipnowskiej”. Od początku jej istnienia, aż do swojej śmierci, pełnił funkcję sekretarza redakcji. Jest autorem wielu książek i opracowań regionalistycznych. Wygłaszał także liczne wykłady, prelekcje, spotkania o tematyce historycznej i literackiej. Wielokrotnie był nagradzany i wyróżniany, m.in. Zasłużony i dla Miasta Lipna, Złoty Krzyż Zasługi, Złota Odznaka „Zasłużony dla Województwa Włocławskiego. Zmarł 2 maja 2015 r. w Bydgoszczy.

 
Opracowane na podstawie:

Adam Wróbel, Tadeusz Chojnicki, [Internet: umlipno.pl; dostęp: 25.03.2024 r.]
Marcin Jaworski, Pożegnaliśmy wielkiego człowieka. Jego opowieści zawsze chciało się słuchać, „Tygodnik Lipnowski”, nr 19 (2015), s. 4.