bip - ikona
Unia Europejska - flaga

CZAPLIŃSKI Bernard

Opublikowano 17 sierpnia 2022

CZAPLIŃSKI Bernard

(1908 – 1980), biskup chełmiński.

Ur. w Grabowie Lubawskim. Uczył się w Lubawie, następnie, aż do uzyskania matury w Chojnicach (1927). Studia filozoficzno-teologiczne w Seminarium Duchownym w Pelplinie. Wyświęcony w 1931 r. W l. 1932-34 wikariusz w parafii pw. św. Mikołaja w Grudziądzu. Jeszcze w 1934 r. związał się z parafią św. Janów w Toruniu. Tu prowadził działalność charytatywną, działał w chórze i innych organizacjach i stowarzyszeniach działających przy parafii. W czasie II wojny światowej więziony, m. in. w Stutthofie, Sachsenhausen-Oranienburgu i Dachau. Po wojnie na krótko wrócił do Torunia, ale jeszcze w 1945 r. został administratorem parafii w Chojnicach, przystępując m.in. do odbudowy fary. W 1947 r. wrócił do Torunia i został proboszczem i prepozytem w bazylice św. Janów. W 1948 r. został sufraganem chełmińskim, od 1952 r. był także prepozytem kapituły katedralnej. Uczestnik Soboru Watykańskiego. Od 1973 r. biskup chełmiński. W trakcie jego pontyfikatu powstało 33 parafie. Pisał liczne listy pasterskie i odezwy duszpasterskie. Zmarł 30 XII 1980 r. 3 I 1981 r. został pochowany w katedrze w Pelplinie.

&nbsp
Oprac. na podstawie:

Piotr Kurlenda, Czapliński Bernard, [w:] Toruński słownik biograficzny, pod red. Krzysztofa Mikulskiego , t. 1, Toruń 1998, s. 55-56.