bip - ikona
Unia Europejska - flaga

CZOCHRALSKI Jan

Opublikowano 13 lipca 2022

CZOCHRALSKI Jan

(23 x 1885 – 22 IV 1953), chemik i wynalazca, ojciec światowej elektroniki

Ur. w Kcyni na Pałukach. W Kcyni pracował m. in. w aptece „Pod Czarnym Orłem”. Na początku XX wieku wyjechał na studia do Berlina. W Niemczech pracował w aptece, fabryce chemicznej, aż objął stanowisko kierownika laboratorium metaloznawczego. W Berlinie ożenił się z Margaretą Haase (pianistką).
W 1917 r. przeniósł się do Frankfurtu nad Menem – w koncernie Metallbank und Metallurgische Gesellschaft pracował w swoim laboratorium. Wówczas był w Niemczech uznanym wynalazcą.
Pod koniec 1928 roku wrócił do Polski – objął stanowisko profesora na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej i pracował w Chemicznym Instytucie Badawczym.
W 1945 roku został aresztowany. Po zwolnieniu nie mógł kontynuować pracy na Politechnice Warszawskiej i powrócił do Kcyni, gdzie założył Zakłady Chemiczne „BION”.

Jan Czochralski zasłynął głównie dzięki trzem osiągnięciom: radiomikroskop, metal B i metoda Czochralskiego.
 
Współcześnie w regionie upamiętniony poprzez:
– Szkoła Podstawowa w Kcyni im. Jana Czochralskiego;
– plac przed Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu;
– 2013 r. – rok Jana Czochralskiego;
– 2009 – znaczek Czochralskiego,

 
Oprac. na podstawie:
Paweł E. Tomaszewski, Jan Czochralski – historia człowieka niezwykłego. Prace Komisji Historii Nauki PAU, 2014, t. XIII, s. 57-72.