bip - ikona
Unia Europejska - flaga

DĄBRÓWKA Jan

Opublikowano 22 sierpnia 2022

DĄBRÓWKA Jan

(ok. 1400 – 1472), teolog, profesor, rektor Akademii Krakowskiej.

Ur. w Dąbrówce (dzisiejszy pow. inowrocławski). Pochodził z chłopskiej rodziny z Kujaw. Do grona studentów Wydziału Sztuk Wyzwolonych Uniwersytetu Krakowskiego został wpisany w 1420 r. W 1433 r. pełnił funkcję dziekana tegoż Wydziału. W późniejszym okresie studiował prawo i teologię. W 1440 r. otrzymał tytuł doktora dekretów, a w 1449 r. doktora teologii. Kilkakrotnie pełnił funkcję rektora uniwersytetu. Uczestniczył w rokowaniach polsko-krzyżackich w Brześciu Kujawskim (1463 r.) i Toruniu (1464 r.).

&nbsp
Oprac. na podstawie:

https://9lib.org/document/zgw9kr9v-jan-z-d%C4%85br%C3%B3wki-ur-ok-r-zm-i.html