bip - ikona
Unia Europejska - flaga

DIETL Bronisław

Opublikowano 17 sierpnia 2022

DIETL Bronisław

(1878 – 1952), urzędnik, prezydent Torunia, starosta powiatowy w Inowrocławiu.

Ur. w Rzuchowie w powiecie tarnowskim. Spokrewniony z Józefem Dietlem rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego i prezydentem Krakowa. Uczył się w Tarnowie, studiował na UJ. Karierę urzędniczą rozpoczął w Namiestnictwie Galicyjskim. W kolejnych latach był pracownikiem kilku starostw. W l. 1921-1922 prezydent Torunia. W tym okresie zajął się m.in. spolszczeniem administracji miasta. Jeszcze w 1922 r. został starostą w Poznaniu, następnie zaś starostą powiatowym w Inowrocławiu. Zasłużył się choćby w zakresie rozwoju kółek rolniczych na Kujawach. Działał w licznych stowarzyszeniach. Od 1929 r. w Poznaniu. W 1939 r. zastępca kierownika tamtejszego Urzędu Wojewódzkiego. W czasie II wojny światowej wysiedlony do Generalnego Gubernatorstwa. Później znów urzędnik w Poznaniu. Wielokrotnie odznaczany. Zmarł 24 I 1952 r.

&nbsp
Oprac. na podstawie:

Ryszard Sudziński, Bronisław Dietl, [w:] Toruński słownik biograficzny, pod red. Krzysztofa Mikulskiego , t. 1, Toruń 1998, s. 81-82.