bip - ikona
Unia Europejska - flaga

DZIEDUSZYCKI Wojciech

Opublikowano 28 grudnia 2022

DZIEDUSZYCKI Wojciech

(1946 – 2020), polski archeolog, profesor, badacz średniowiecznej Kruszwicy.

Urodził się 18 czerwca 1946 r. w Warszawie. Tam podejmuję naukę w szkole podstawowej. Po przeprowadzce do Środy Śląskiej podejmuje naukę w szkole średniej, w której zdaje egzamin maturalny. W 1965 r. rozpoczyna studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie archeologii. Już w roku 1967 r. podejmuje pracę w poznańskim Zakładzie Archeologii Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN. Od początku studiów aktywnie angażuje się w prace terenowe oraz opracowanie materiałów archeologicznych pochodzących z grodów wczesnośredniowiecznych. Tytuł magistra uzyskuje w 1970 roku na podstawie pracy „Ceramika z wczesnośredniowiecznego Kaszowa w pow. milickim”, a stopień naukowy doktora w 1977 roku na podstawie rozprawy „Wczesnośredniowieczna ceramika kruszwicka na tle rozwoju ceramiki wczesnopolskiej”. Rozprawa doktorska stanowiła pokłosie wieloletnich związków Wojciecha Dzieduszyckiego z badaniami archeologicznymi w Kruszwicy, których początek przypada na 1967 r. Również w późniejszych latach badania średniowiecznej Kruszwicy stanowią ważny element aktywności zawodowej badacza, choć nie jedyny. Organizował także w Kruszwicy lokalną infrastrukturę – archeologiczną Stację Badawczą IHKM PAN oraz stałą ekspozycję archeologiczną. W 1996 r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego na podstawie książki „Kruszce w systemach wartości i wymiany społeczeństwa Polski wczesnopiastowskiej”. W latach 2000-2013 był zatrudniony w Instytucie Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego, gdzie realizował prace dydaktyczne i naukowe. Podejmował studia m.in. w zakresie problematyki wytwórczości garncarskiej, osadnictwa czy relacji człowiek-środowisko. Działalność naukową kontynuował, aż do śmierci. Zmarł 27 listopada 2020 r. i został pochowany na poznańskim cmentarzu na Junikowie.

&nbsp
Oprac. na podstawie:

Jacek Wrzesiński, Człowiek pogranicza – wspomnienie profesora Wojciecha Dzieduszyckiego, „Slavia Antiqua”, t. LXII, 2021, s. 9-18.