bip - ikona
Unia Europejska - flaga

FAŁAT Julian

Opublikowano 17 sierpnia 2022

FAŁAT Julian

(1853 – 1929), malarz.

Ur. w Tuligłowach (woj. lwowskie). Uczył się w Komarnie i Przemyślu. Od 1869 r. studiował w Krakowie w Szkole Sztuk Pięknych. W 1872 r. rysownik u archeologa Stanisława Krzyżanowskiego. Rok później pracował w Odessie u architekta Feliksa Gąsiorowskiego. Następnie wyjechał na studia politechniczne do Zurychu. W l. 1874-76 nadal przebywając w Szwajcarii pracował w charakterze kreślarza przy budowie kolei. Publikował wówczas także w prasie ilustrowanej. W l. 1878-80 studiował w Monachium. Działał w tamtejszym środowisku artystycznym, rozwijając i poszerzając swoją działalność twórczą. Szczególnie bliska stała mu się akwarela. Odbywał liczne podróże zagraniczne poznając nowe tendencje w malarstwie. W l. 1882-1886 mieszkał i tworzył w Warszawie. W tym czasie, w 1885 odbył podróż morską dookoła świata. Od tego momentu w jego twórczości zaczęło pojawiać się wiele motywów orientalnych. Od 1886 r., gdy wziął udział w polowaniu zorganizowanym przez księcia Antoniego Radziwiłła, ten temat stał się głównym w jego twórczości. Wiele lat spędził na dworze berlińskim będąc tam nadwornym malarzem. Od 1895 r. związał się z krakowską Szkołą Sztuk Pięknych (w niedługim czasie Akademią Sztuk Pięknych), której był rektorem w l. 1901-1905. W 1910 r. wyprowadził się na Śląsk Cieszyński i zamieszkał w Bystrej. W 1915 r. walczył jako żołnierz Legionów. W 1920 r. uczestniczył w Pucku w zaślubinach Polski z morzem. Upamiętnił ten fakt na obrazie. Wówczas też zamieszkał w Toruniu i w końcu 1920 r. powołał Konfraternię Artystów. Wspierał wiele inicjatyw kulturalnych. W 1921 r. otworzył wystawę sztuki polskiej w Dworze Artusa. W tym samym roku wyjechał do Warszawy obejmując funkcję dyrektora Departamentu Sztuki Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, jednak po kilku miesiącach zrezygnował. Wrócił do Bystrej, został honorowym prof. w ASP w Krakowie. Do końca życia utrzymywał kontakty z Toruniem. Zm. 9 VII 1929 r. w Bystrej i tam spoczął.
&nbsp
Współcześnie w regionie upamiętniony poprzez:

– ulicę w Toruniu

&nbsp
Oprac. na podstawie:

Jan Bełkot, Fałat Julian, [w:] Toruński słownik biograficzny, pod red. Krzysztofa Mikulskiego, t. 1, Toruń 1998, s. 96-98.